вторник, 24 юли 2007 г.

Манипулациите с ценни книжа: С цялата мощ на закона?!

Капитал - бр. 37 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=282455


Христо ШЕМТОВ

Комисията за финансов надзор възнамерява да наложи 20 хил. лв. глоба на един анонимен юзър, известен като JK, прочул се като първия разкрит онлайн манипулатор на пазара на ценни книжа. В това не би имало нищо смущаващо, дори напротив, ако отговаряше на два основни принципа - съразмерност на наказанието спрямо нарушението и равенство на всички пред закона.JK не се е облагодетелствал лично, а и нанесените щети са пренебрежимо малки спрямо размера на глобата. Затова законите дават възможност на държавните органи при маловажни случаи да заменят наказанията с предупреждения или символични глоби. За комисията обаче това би означавало "всеки да може да си прави шегички“.
Действията на регулаторния орган са смущаващи не за друго, а поради очевидния факт, че не подхожда със същата строгост и нулев толеранс към всички нарушители на закона. От комисията твърдят, че преследват и големите манипулации, но като се изключат единични случаи, конкретни резултати почти няма. Или поне на обществото не е известно да има, тъй като проверките на институцията тънат в дълбока неизвестност, докато трае процесът на обжалване на всички съдебни нива, което отнема години. За комисията със сигурност е най-безпроблемно да стовари цялата мощ на закона върху един най-обикновен човек, който лесно може да бъде притиснат до стената. И на принципа на нулевата толерантност към нарушителите би била права.Докато на същия принцип, обаче публично, не бъдат наказвани и "по-тежки“ участници на пазара, може да има съмнения за селективен подход. Комисията трябва да е достатъчно прозрачна и да ги опровергае с действията си. Защото самата тя има нужда от доверието на инвеститорите, докато напипа тънкия баланс между свободата за разпространяване на информация и защитата на инвеститорите от манипулации. За тях все още е твърде трудно да различават степените на достоверност - да вярват ли напълно на отчетите на публичните компании и да отхвърлят ли напълно слуховете в интернет форумите. Доста е спорно.

Няма коментари: