вторник, 24 юли 2007 г.

Да спестяваш безплатно

Държавата насърчава инвестициите в частен пенсионен фонд

Капитал - бр. 45 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=293260


Христо ШЕМТОВ

Хората обикновено се радват, когато данъците намаляват, особено ако това ги засяга пряко.От тази гледна точка сред най-ощастливените напос­ледък българи вероятно са онези, които получават допълнителни пенсии от доброволни пенсионни фондове. От догодина държавата изобщо няма да събира данъци върху тези доходи, стига "частните пенсионери" да са навършили възраст за пенсиониране (60 години за жените и 63 години за мъжете). Това е една от съществените промени в новия Закон за данъците на физическите лица, приет от парламента на второ четене и който ще влезе в сила от 2007 г. Засега частните пенсионери в България не са много - около 2 хил. души, по данни на Комисията за финансов надзор. Потенциални облагодетелствани обаче са над 560 хил. души, решили да правят (или чиито работодатели са решили да правят в тяхна полза) доброволни вноски в частен пенсионен фонд.На практика с гласуваните промени доброволното осигуряване се превръща в най-изгодната форма на лични инвестиции от гледна точка на

Спестяване на данъци
И сега вноските за доброволно осигуряване се освобождават от данъци, доколкото не надвишават 10% от облагаемия доход. Тоест, ако човек получава 1000 лв. нетна заплата, може да внася в частен пенсионен фонд до 100 лв. месечно, без да плаща данък върху тях. Сегашният режим, който ще действа до края на 2006 г., предвижда държавата да си прибере своето по-късно, като обложи по общата данъчна скала допълнителната пенсия, която човек получава при навършване на възраст за пенсиониране. А предсрочно получените суми се облагат с еднократен данък от 12%. С влизането в сила на новия закон преференцията за вноските се запазва, а данъкът върху предсрочно изтеглените суми се увеличава на 15%. Но при положение че допълнителните пенсии вече ще са необлагаеми, се оказва, че ако човек е достатъчно търпелив, може да си спести данъка както на "входа" (когато внася пари в пенсионния фонд), така и на "изхода" (когато получава пари от пенсионния фонд). "Надяваме се, че данъчните промени ще въздействат на повече хора да се осигуряват в доброволни пенсионни фондове", коментира Никола Абаджиев, председател на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. "Хубаво е, че се намериха механиз­ми, които да стимулират хората да държат спестяванията си за пенсия", допълва Абаджиев.Очевидно е, че депутатите насърчават дългосрочното спестяване. Но съзнателно или несъзнателно, с гласуваните данъчни промени те поставиха в

Неравностойно положение
останалите инвестиционни продукти, никой от които не дава възможност за пълно освобождаване от данъци върху спестените пари. Лихвите по банкови депозити и печалбите от инвестиции във взаимни фондове или ценни книжа са необлагаеми, но вложените пари не се освобождават от облагане "на входа". Вноските по спестовни застраховки "Живот" пък са освободени "на входа" (до 10% от облагаемия доход), но впоследствие държавата прибира 7% от това, което застрахователните компании плащат на своите клиенти по дългосрочни застраховки (със срок 15 или повече години), а ако човек не е имал търпението да чака 15 години, данъкът е 15%. Доброволното пенсионно осигуряване по подразбиране представлява дългосрочно спестяване, но човек може да се опита да си осигури старините и чрез застраховка "Живот" или като инвестира във взаимни фондове. Разликата е, че няма да разполага с парите си под формата на допълнителна пенсия. "Би било добре инвестициите във взаимни фондове да получат същото благоприятно данъчно третиране, казва Стоян Тошев, председател на Асоциацията на управляващите дружества. Тези вложения също могат да се разглеждат като пари, инвестирани в бъдещето", допълва Тошев.Искането изглежда логично. В случая държавата прави жест, който няма да й струва много пропуснати данъчни приходи, но поставя в по-благоприятна позиция осемте пенсионноосигурителни дружества, които действат на пазара. А те управляват пенсионни фондове не от алтруизъм, а защото за тях това е бизнес, който им носи приходи от удръжки и годишни такси. Затова за пенсионните компании е изгодно максимален брой хора да внасят колкото се може повече пари в пенсионните фондове и да ги държат колкото се може по-дълго. А такъв ефект може да се очаква поради естествения стремеж на всеки рационално мислещ човек да плаща колкото може по-малко данъци. Другите сигурни печеливши засега са няколкото хиляди души, които ще получават необлагаеми допълнителни пенсии през 2007 г.Не е много ясно обаче дали това благоприятно данъчно третиране ще се запази примерно след три години, когато парламентарното мнозинство може би ще е различно от сегашното. Още по-смело би било да се прогнозира как ще се променят данъчните закони след 10, 20 или 30 години. Тоест това, което остава несигурно, е дали доходите от допълнителни пенсии ще продължат да бъдат необлагаеми тогава, когато хората, които днес се осигуряват за допълнителна пенсия, навършат възраст за пенсиониране.

Няма коментари: