вторник, 24 юли 2007 г.

Октомврийска революция на борсата

Трите български индекса поставиха рекорди

Капитал - бр. 40 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=285998


Емил АНГЕЛОВ, Христо ИГОРОВ

Когато финансовите пазари по света се сриваха и възстановяваха през последните години, слабият и неразвит български пазар на ценни книжа често следваше свой собствен път.През тази седмица обаче в тон с бума на основните международни пазари и българските индекси постигнаха абсолютни максимуми. Най-старият борсов индекс SOFIX премина психологическата за запалените играчи граница от 1000 пункта, като само за три борсови сесии, 3 - 5 октомври, се повиши от около 960 на над 1020 пункта, а за последните шест месеца ръстът е над 18%. По-широкият борсов измерител BG40 за същия период се повиши с повече от 26%. Нарастването само за последните пет сесии при Dnevnik15 беше 2.7%, а на BG40 - 0.44%.Погледът към истинските причини за поскъпването обаче показва, че въпреки съвпадението във времето трендовете на развитите пазари отново не са основният двигател на борсовия бум. Резкият скок на SOFIX през последните дни се дължи както на увеличената цена на акциите на ДЗИ (на стр. 70-71), така и на два важни други фактора - потвърденото членство на България в ЕС от 1 януари 2007 г. и подготвяното намаление на корпоративния данък на 10%, което би поставило по съвсем друг начин на картата на Европа българската икономика, и в частност пазарът й на корпоративни ценни книжа. Теоретично ниският данък следва да доведе и до по-високи печалби, които да бъдат реинвестирани или разпределени като дивидент.

Двигателите на рекорда
Освен заради ДЗИ ръстът на индексите дойде и заради поскъпване на акции като ЦКБ (12.3% за пет сесии), "Неохим" (3.25%), "Софарма" (2.15%). Покачването при "Булгартабак холдинг" (4.5%) беше резултат от успешната приватизация на "Пловдив Юрий Гагарин БТ" (на стр. 46). "Ако борсовата приватизация на дружества от тютюневия холдинг продължи, това ще окаже благотворно влияние на индекса и в бъдеще поради значителното тегло на цигарения холдинг в него", каза Николай Костов от Първа ФБК. При BG40 вместо ДЗИ (чиито акции не участват в индекса) най-много допринесоха книжата на ЦКБ и ДЗИ банк, като последните поскъпнаха с 29%. Други възходящи акции бяха ЕМКА, Инвестор.БГ и ХЕС.Освен сериозните ръстове на цените за периода беше характерно и увеличаването на обемите на търговия, както и броят на търгуваните позиции и броят на сделките. "Несъмнено положително повлия и нарасналата ликвидност на пазара след публичното предлагане на "Химимпорт", смята Петко Вълков от "Бенчмарк". Книжата от новата емисия на дружеството бяха записани и близо 2/3 от заявките останаха неудовлетворени. Според много участници на пазара това допълнително е отприщило купуването на други от най-ликвидните книжа.

Борсата - вече огледало на икономиката?
Дългосрочната тенденция на ръст е красноречива и в това най-добре са се убедили лично по джоба си онези, които през последните няколко години са инвестирали в ценни книжа на публични компании, което се оказа и най-доходоносната инвестиционна алтернатива. Освен това очакванията на анализаторите в дългосрочен план си остават оптимистични. По презумпция капиталовите пазари отразяват това, което се случва в реалната икономика и бизнес. Въпреки че ликвидността на борсата продължава да е ниска, а най-големите компании все още не са публични, впечатлението е, че от година на година БФБ все повече се превръща в "огледало на икономиката". "Очакваното намаление на корпоративния данък ще стимулира някои дружества да обявяват реалните си печалби", смята Красимир Атанасов, портфейлен мениджър в инвестиционна компания "Елана"."Преструктурирането и подготовката на много от публичните дружества в очакване на общоевропейския пазар и конкурентната му среда доведе до рационализации в производството и подобрение на отчетите им", казва Бончо Иванов, финансов анализатор в "Златен лев капитал". Тези процеси пораждат и все по-голям интерес от страна на инвеститорите към капиталовия пазар, в това число и от чуждестранни. Появата на много на брой взаимни фондове, които управляват все повече пари, също ще раздвижат пазара, смята Иванов.

Някъде след кота 1000
Въпреки че на корпоративно ниво също се наблюдава тенденция към по-добро спазване на борсовите правила - разкриване на информация, подготовка на отчети и т.н., все още българският пазар остава твърде далеч от световните борсови стандарти. Надеждата е, че с влизането в евросъюза прилагането на нормите на корпоративното управление ще се засили. Повишава се и активността на самите публични компании, като все повече компании търсят финансиране чрез борсата чрез увеличение на капитала. Зачестяват и сплитовете, което увеличава ликвидността на пазара.
Според много анализатори обаче сегашната ситуация наподобява еуфорията от първите месеци на 2005 г. Ликвидността и в момента остава ниска, тъй като липсват достатъчно много индивидуални инвеститори, които да търгуват активно. А при такива условия рязкото нарастване на цените бързо може да се обърне. "Очаквам скоро да настъпи корекция на цените", казва Красимир Атанасов от "Елана". Според него еуфорията от последните седмици се движи именно от спекулативно настроени играчи и когато те започнат да продават ценни книжа, това ще окаже натиск на пазара. "Не очаквам обаче корекцията да е дълбока и продължителна", допълва Атанасов. Подобно е настроението и на други анализатори, които смятат, че "октомврийската революция" не е явление за няколко дни и няма да утихне скоро. Поне до началото на 2007 г. не се очакват сривове в позитивните настроения на борсата. Големият въпрос е дали тези настроения ще се запазят и след като краткосрочните и средносрочните чуждестранни инвеститори решат да се изтеглят към следващата си дестинация, а това винаги е рисков момент на един малък и неликвиден пазар.

Няма коментари: