вторник, 24 юли 2007 г.

"Химимпорт" дебютира на борсата

Инвеститорите са заинтересувани, но изчакват последните дни на подписката за записване на акции
Капитал - бр. 36 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=281236


Христо ШЕМТОВ

Eдна от най-големите холдингови групи в България, "Химимпорт“, започна публично предлагане на акции от увеличението на капитала си.Така "събитието на годината“ за инвестиционната общност вече е факт.Дружеството увеличава капитала си с малко над 11 млн. лв. (до 130 млн. лв.) чрез емитиране на същия брой нови акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 4 лв. Тоест компанията ще набере над 44 млн. лв., ако цялото количество ценни книжа бъде продадено. С пазарна капитализация от 520 млн. лв. (при емисионна цена от 4 лв. на акция) холдингът ще се нареди сред най-големите компании, търгувани на Българската фондова борса (БФБ). Поръчки за записване на акции започнаха да се подават на 7 септември в клоновете на Централна кооперативна банка, която обслужва увеличението на капитала, или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник. Крайният срок е 20 септември. Очакванията на ръководството на "Химимпорт“ са книжата да започнат да се търгуват на БФБ до края на октомври.
За листването на "Химимпорт“ се говори от около една година, а в седмиците преди старта на публичното предлагане брокери и анализатори коментираха, че емисията ще се радва на изключителен интерес. Някои от тях са убедени, че поръчките за записване на акции ще надхвърлят предлаганото количество. В първия ден от публичното предлагане, към ранния следобед, в клоновете на ЦКБ са постъпили и са заплатени поръчки на стойност 240 хил. лв., съобщи за "Капитал“ Александър Керезов, член на съвета на директорите на "Химимпорт“. Брокери от няколко от по-големите инвестиционни посредници също казаха, че не са получили много поръчки от клиенти. Те обаче очакват интересът да бъде най-голям в последните дни от срока на публичното предлагане. На практика няма никакво значение в кой момент в рамките на този срок човек ще подаде поръчка. Според брокерите повечето клиенти предпочитат да разполагат със средствата си до 20 септември, а много от тях междувременно ще използват възможността да продадат някои акции, за да освободят пари, с които да участват в увеличението на капитала на "Химимпорт“.Ако търсенето надвиши предлагането (така нареченото свръхзаписване), инвеститорите няма да могат да купят толкова акции, колкото са заявили, а пропорционално на дела в общото поръчано количество. С други думи, ако подадете поръчка за 10 хил. акции, но общото търсено количество е два пъти повече от предлаганото, ще можете да купите само 5 хил. акции, а надвнесените пари ще ви бъдат върнати. В случай на свръхзаписване мажоритарният акционер "Химимпорт инвест“ възнамерява да предложи още 1.95 млн. акции, се казва в проспекта на компанията.
Контролираният варненската група ТИМ холдинг има участия в 44 дружества, които са основно във финансовия, транспортния, химическия и селскостопанския сектор. Консолидираните активи на "Химимпорт“ към шестмесечието на 2006 г. са над 1.5 млрд. лв.

Няма коментари: