понеделник, 23 юли 2007 г.

БТК - за тебе ли е?

Капитал - бр. 10 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=235392


Христо ШЕМТОВ

Кой не знае Българската телекомуникационна компания (БТК)? Кой не е чувал за нея? По полета и балкани, по села и градове в почти всеки български дом веднъж месечно пристига телефонна сметка от БТК. Инсталираните телефонни постове в България са 2.9 млн., а 85% от домакинствата имат домашен телефон (по данни на БТК). Хиляди хора получиха възможност да бъдат освен клиенти и съсобственици на телефонния монополист, след като 35% от акциите му бяха предложени за продажба на Българската фондова борса (БФБ) преди година. Инвеститорите проявиха интерес към компанията и мажоритарния собственик - „Вива венчърс“ (дъщерно дружество на американския фонд „Адвент“), който купи 65% от капитала през 2004 г. За по-малко от четири месеца книжата на телекома поскъпнаха почти двойно. През лятото акционерите бяха зарадвани и с нетен дивидент (след приспадане на 7% данък) за 2004 г. от 16.50 лв. на акция. Впоследствие акциите леко поевтиняха и от около осем месеца се търгуват в интервал между 10 и 12 лв. на акция, съответстващи на 350 - 420 лв. преди сплита (разделянето) в съотношение 1:35.
Фиксираните телефонни услуги носят повече от две трети от приходите на БТК - около 770 млн. лв. за 2005 г. Те обаче ще намаляват през следващите години, смятат анализатори. БТК ще губи пазарен дял заради навлизането на алтернативни оператори (Комисията за регулиране на съобщенията вече е лицензирала 18). Какви ще са печалбите на компанията през следващите години ще зависи от това дали спадът на приходите ще бъде компенсиран от други услуги. Третият в страната GSM оператор - „Вивател“, стартира чак през ноември миналата година. За кратко време телекомът събра около 250 хил. клиенти с предплатени карти (по данни на компанията). Остава обаче мистерия колко от тях са активни клиенти и колко са направили еднократна покупка на карта. През 2003-2005 г. се удвоиха приходите на БТК от пренос на данни (високоскоростен интернет ADSL), но те представляват едва 2.3% от общите приходи на компанията за 2005 г.
Намаляването на печалбата през 2005 г. беше очаквано от пазара. Драстичният спад се дължи на повишените разходи. Те включват разходите за редуциране на персонала, допълнителни консултантски услуги, отделянето от мрежата на БТК на военновременни телекомуникационни съоръжения и други разходи за преструктуриране. През 2004 г. така наречената програма за доброволно напускане е обхванала повече от 8 хил. служители и това е струвало на компанията над 40 млн. лв. във вид на компенсации. По информация от телекома въвеждането на нов етап на програмата през 2006 г. е довело до възникване на задължения за 36 млн. лв. през последното тримесечие. Според анализатори сък­ращаването на персонала е положителен сигнал за бъдещето на компанията.
През декември 2005 г. исландският бизнесмен Тор Бьорголфсон обяви, че до две години ще стане мажоритарен собственик на БТК чрез фирмата му „Новатор“. За кратко цените на акциите спаднаха под 10 лв. поради информацията, че при сделката е калкулирана цена на акция, по-ниска от пазарната. Някои наблюдатели определят това като положителен знак, защото мажоритарният дял минава от финансов към стратегически инвеститор, който е по-ангажиран с развитието на компанията и налагането й на пазара.

Няма коментари: