вторник, 24 юли 2007 г.

Предизвестено изпитание

Акция на фокус Основният клиент на ХЕС се изтегля. Ще успее ли ръководството да компенсира това с нови клиенти
Капитал - бр. 17 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=259546


Христо ШЕМТОВ

Акционерите на „Хидравлични елементи и системи“ (ХЕС) имат всички основания да вдиг­нат голям банкет - за последната година тяхната инвестиция се утрои, а с покачващите се приходи, печалби и дивиденти ХЕС се утвърди като една от най-привлекателните компании, търгувани на Българската фондова борса (БФБ), въпреки не особено високата ликвидност. Напоследък силен тласък на цените на акциите даде и новината за така наречения сплит - общото събрание ще гласува увеличение на акционерния капитал за сметка на неразпределената печалба от минали години (за всяка притежавана акция акционерите ще получат по още девет), тоест капиталът ще бъде разпределен между по-голям брой акции с по-ниска абсолютна стойност. Вероятно това ще направи борсовата търговия с акции на ХЕС по-ликвидна. Досегашната българска практика показва, че такава стъпка води и до повишаване на цените на акциите, макар че някои анализатори смятат, че положителният психологически ефект вече е отразен от пазара.
Дали ще има поводи за пищни банкети и догодина обаче не е сигурно. Голяма част от продажбите на завода са концентрирани само в един клиент, който постепенно се изтегля, а това поражда опасения, че приходите ще спадат. По данни на компанията над 75% от приходите за 2005 г. са реализирани от продажби за австрийската компания „Палфингер“ - лидер в производството на кранове и товароподемни машини в Европа. Още миналата година обаче „Палфингер“ изгради завод в България, където започна да произвежда цилиндрите, които преди това купуваше от ХЕС. Все още има изделия, които предприятието произвежда за „Палфингер“, но и те ще бъдат изтеглени вероятно до средата на годината, информираха от ХЕС. Всичко това е отдавна договорено и планирано. Според прогнозите на компанията приходите трябваше да спаднат още през 2005 г. Вместо това обаче резултатите бяха повече от добри. Причината е, че се забави прехвърлянето на производството на цилиндри от ХЕС в българския завод на „Палфингер“, което обяснява защо от втората половина на 2005 г. приходите и печалбите спадат. Изтеглянето все още частично се компенсира от увеличаване на обемите на поръчките и възлагането на някои нови видове изделия, отбелязват от компанията. През 2006 г. намаляването на приходите вероятно ще продължи. От ХЕС съобщиха, че преговарят с два големи потенциални клиента и ако преговорите приключат успешно, към края на годината може да се очаква, че компанията ще започне да изпълнява редовни поръчки за тях.
Според анализатори оттеглянето на голям клиент все още не е отразено от пазара, въп­реки че компанията отдавна е оповестила надлежно и коректно, че продажбите за „Палфингер“ ще намаляват. Все пак дългосрочните очаквания като цяло остават оптимистични. Самият факт, че „Палфингер“ от няколко години работи с ХЕС, говори, че качеството на продукцията е на европейско ниво. Засега обаче неизвестността като че ли поохлади краткосрочните очаквания. Дали мениджмънтът ще съумее да привлече нови клиенти, които да компенсират изтеглянето на „Палфингер“, предстои да разберем.


Апостол Апостолов, брокер в „Ти Би Ай инвест“
Очаквам цените да се задържат на настоящите си нива до края на годината. ХЕС стои много добре като фундамент, но е притеснителен предстоящият спад на продажбите за „Палфингер“ - клиент, на който се падат 70% от приходите. Движението на акциите ще зависи от това дали ще бъде компенсирано оттеглянето на австрийската компания. Това е нещо, което се знае отдавна, но не виждам досега да се е появил нов клиент. В дългосрочен план съм по-скоро оптимист.

Мая Петрова, анализатор в „Капман асет мениджмънт“
Очаквам до провеждането на общото събрание на ХЕС акциите са спаднат до 85 - 90 лв. Ръстът от 15% след новината за предстоящия сплит бе по-скоро в резултат на слабата ликвидност и малкия свободно търгуван дял. При добри резултати за второто тримесечие новата цена може да достигне 10-11 лв. Независимо от завода на „Палфингер“ не мисля, че ще последва спад в приходите, тъй като ХЕС има сключени дългосрочни договори и продукцията е основно за износ.

Илиян Скарлатов, директор търговия, „София интернешънъл“ секюритис“
ХЕС е най-големият производител на хидравлични цилиндри в Централна и Източна Европа и има единствената инсталация за производство на студено валцувани цилиндри. Вследствие на сплита акциите ще поскъпнат с около 30% до края на годината. Увеличението на капитала чрез разпределение на резервите най-вероятно цели увеличаване на капитализацията. Очаквам модернизация на производството и сключване на стратегическо партньорство с нов клиент.

Няма коментари: