понеделник, 23 юли 2007 г.

Модерни (инвеститорски) времена

Инвестиционните посредници ще разработват собствени платформи за търговия на фондовата борса

Капитал - бр. 46 от 2005 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=233841


Христо ШЕМТОВ

Вече има техническа възможност инвестиционните посредници да предлагат на клиентите си собствени електронни платформи за търговия с ценни книжа на Българската фондова борса (БФБ). Това стана възможно, след като БФБ закупи допълнителен модул (т.нар. gate), който позволява двустранно предаване на информация за сделки, поръчки и други по интернет в реално време между борсата, инвестиционните посредници и крайните клиенти чрез разработен от самите посредници софтуер. Платформите за търговия, които посредниците евентуално ще разработят, ще функционират аналогично на постната, но лесна, евтина и удобна за ползване система за търговия на борсата по интернет - COBOS. С нейното въвеждане през 2003 г. клиентите получиха възможност да подават поръчки за покупка или продажба на ценни книжа по интернет вместо по телефона. След потвърждаването им от брокер поръчките се въвеждат в търговската система на борсата. Клиентите имат достъп до информация в реално време за въведените поръчки купува и продава, новините на БФБ и профили на компаниите - адреси, телефони, управителни органи архив от новини. Системата COBOS струва 75 лв. за една година, а някои от по-големите инвестиционни пос­редници дори я поемат за своя сметка. Системата обаче има и някои несъвършенства. Например информацията за извършените сделки се запазва само за няколко дни и човек не може да проследи какви сделки е извършвал за по-продължителен период. Ценовата статистика е ограничена в рамките на последните 70 сделки с акциите на дадено дружество, но за период, не по-дълъг от 30 дни. Към платформите, които ще заместят COBOS, инвестиционните посредници ще могат да попълнят тези липси и да добавят допълнителни функции и „екстри“ като графики, по-удобен начин за предоставяне на информацията и т.н.
„Еврофинанс“ от известно време предлага

Алтернативна на COBOS
платформа - ЕФОКС. А „Делта сток“ обяви, че до края на ноември ще пусне демонстрационна версия на платформа за търговия с ценни книжа на БФБ - „Делта брокер“. От платформата на „Еврофинанс“ клиентите имат възможност и за маржин търговия (клиентът сключва сделки на по-висока стойност от парите, с които разполага, а парите му служат за гаранция) с валута и чужди акции - така наречените CFD (Contracts for difference - договори за разлика). По този начин клиентите оперират с активите си от едно място. Според Симеон Петков, изпълнителен директор на „Еврофинанс“, с въвеждането на новия модул за клиентите няма да се промени почти нищо - малко ще се ускори изпълнението на поръчките и ще се намали рискът от грешки. В момента известно забавяне се дължи на факта, че поръчките на клиентите се въвеждат от брокерите след получаването им от клиентите. С въвеждането на допълнителни автоматични функции към софтуера поръчките директно ще влизат в търговската система след потвърждаването им от брокер (по такъв начин функционира системата COBOS). Рискът от грешки ще се сведе единствено до възможността самите клиенти да допускат такива при подаването на поръчки. Симеон Петков допълва, че в новия модул няма нищо революционно. Съвсем елементарно е да се осигури входно-изходен интерфейс към софтуер на посредниците и това е нещо, което отдавна трябваше да стане, допълва Петков. Николай Недков, изпълнителен директор на „Делта сток“, каза, че версията за реална търговия ще бъде предложена след период на тестване на демонстрационната версия и отстраняване на бъгове. Недков съобщи още, че се надява платформата за реална търговия да заработи до края на годината. Първоначалната идея е била „Делта брокер“ да бъде разработена като допълнителен модул към съществуващата от няколко години платформа за валутна търговия и CFD „Делта трейдинг“, така че клиентът да търгува през един и същ софтуер на всички пазари. Но поради технически усложнения първоначално платформата за търговия с български ценни книжа ще е отделна. Тъй като двете платформи са почти идентични, не е изключено в някакъв бъдещ момент „Делта трейдинг“ и „Делта брокер“ да бъдат интегрирани, допълва Николай Недков. Поради все още малкия пазар на ценни книжа в България и

Високите разходи
за изграждане на електронна платформа за търговия някои от по-големите инвестиционни посредници са в колебание дали и кога да разработят собствени платформи. Към днешна дата (16 ноември) абонати на COBOS са 39 инвестиционни посредници, а крайните клиенти, които търгуват през системата, са едва 1620 и на тях се падат повече от половината от въведените в търговската система поръчки. Разходите за изграждане на електронна платформа за търговия са около 40 - 50 хил. лв., твърдят програмисти от софтуерни компании. При компромис с качеството тези разходи може да се сведат и до 10 хил. лв. А платформата за валутна търговия на един от големите инвестиционни посредници е струвала 100 хил. лв., твърдят негови представители, пожелали анонимност. Николай Мартинов от „Карол“ каза, че макар преди време да е започнала работа по изграждането на платформа за търговия, в момента компанията няма готовност да предложи такава в предвидимо бъдеще. Платформата може да е готова най-рано след шест месеца, казва още Мартинов, като не се ангажира и с този срок. Той отбелязва още, че в момента активността на борсата е ниска и поне на този етап не е много сигурно дали си струва да се влагат ресурси в изграждане на платформа, при положение че съществуващата система COBOS върши работа на инвеститорите. В инвестиционния посредник „Елана“, който предлага платформата за валутна търговия „Елана трейдър“, изграждането на собствена платформа за търговия на БФБ е на етап обсъждане. По-вероятно е в някакъв момент платформа да бъде изградена, но все още не е взето окончателно решение по въп­роса, съобщиха от посредника. Ръководството на „Бенчмарк“ (който предлага платформата на Саксо банк за маржин търговия с валута, акции, фючърси и други активи) е взело принципно решение да предложи на инвеститорите платформа - заместител на COBOS, като това може да стане през пролетта на 2006 г.
Въпреки все още неизбистрените планове на инвестиционните посредници нагласите са да се върви в посока към изграждане на собствени системи за търговия на БФБ по интернет. Вероятно ще минат месеци, докато новите платформи започнат да навлизат по-масово, но с течение на времето те може да се превърнат в мощно оръжие в борбата за привличане на клиенти. А дотогава системата COBOS е на разположение на всички.

Няма коментари: