вторник, 24 юли 2007 г.

По-близо до пазара

Променят се методите за оценяване на портфейлите на взаимните фондове

Капитал - бр. 18 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=260625


Христо ШЕМТОВ

Скоро всеки ще може да се пробва да манипулира цените на дяловете и акциите на взаимните фондове. Трябва само да въведе (чрез брокера си или чрез системата COBOS) оферта за закупуване на една акция от някоя публична компания. По тази цена управляващите дружес­тва ще трябва да преоценяват акциите на същата компания, притежавани от управляваните от тях фондове, в случай че офертата е останала неизпълнена до затваряне на пазара и ако с акции на компанията не е имало сделки през деня. Това става възможно с новите правила за оценка на активите на взаимните фондове (виж карето), предвидени в наредбата на Комисията за финансов надзор (КФН) за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Целта на новите единни правила е оценките на портфейлите да са по-близо до пазарните цени и да се осигури съпоставимост на резултатите на фондовете. Някои от конкретните методи обаче пораждат опасения за манипулации или най-малко изкривяване на оценките.
Реално със закупуването на акции или дялове от взаимен фонд човек става собственик на малка част от портфейла от ценни книжа, който неговите мениджъри управ­ляват. Нетната стойност на активите, която се обявява най-малко два пъти седмично, би трябвало да отразява колко струват ценните книжа в този портфейл. В момента всеки фонд си прави изчисления в съответствие със собствени правила и критерии, одобрени от КФН. Въпреки че те се базират на сходни принципи, често едни и същи ценни книжа се оценяват с различни стойности в отделните фондове и човек трябва много да се рови в стари отчети и статистически данни за борсовата търговия, за да разбере наистина какво купува и за колко пари.

Пазарни оценки
Съгласно новите правила портфейлите на взаимните фондове ще се преоценяват по-бързо и по-лесно според измененията на текущите пазарни цени на ценните книжа. Това е по-справедливо както за инвеститорите, така и за управляващите дружества, смятат представители на някои от по-големите компании. В момента повечето управляващи дружества преоценяват ценните книжа в управляваните от тях фондове по пазарни цени, ако през деня на БФБ е имало сделки за поне такъв брой ценни книжа, колкото притежава съответният фонд. В противен случай поскъпването и поевтиняването на акциите не намира отражение в нетната стойност на активите на фонда. Най-затруднени в това отношение са големите фондове, защото те притежават по-големи обеми акции, които по-рядко преоценяват по пазарна цена.

Възможни проблеми
Много е вероятно въведената оферта за закупуване на една акция да бъде изпълнена и да не повлияе на оценяването на портфейлите, ако цената коригира. Но в условия на ниска ликвидност при търговията с повечето акции, регистрирани на БФБ, не е трудно дори и с малко пари пазарните цени да бъдат манипулирани, особено на акции, с които сделки се сключват много рядко и в малки обеми. Методите за оценка на активите, базирани на въведени оферти купува, съдържат риск от изкривяване на оценките, смята Иванка Петкова, председател на Института за икономическа политика. Репрезентативни могат да бъдат оценките, които се базират на търговия и които държат сметка за притежаваните обеми, смята Петкова.
Представители на някои от големите компании признават, че наистина има известни рискове от изкривяване и манипулиране, но те съществуват и сега и не произтичат от наредбата, а от ниската ликвидност на пазара. Те отбелязват още, че повечето фондове се придържат към сравнително ликвидните компании, с чиито акции редовно се осъществяват сделки и постоянно се въвеждат оферти купува и продава. Според КФН промените в цените на акциите, които заемат под 1% дял от портфейла, биха имали пренебрежимо малко влияние върху изчисляването на нетната стойност на активите. От регулаторния орган допълват, че ще следят борсовата търговия и ще предприемат мерки, ако установят манипулиране на пазара.
Непосредственият ефект от въвеждането на новите правила ще е стесняване на разликата между цените купува и продава при по-ликвидните позиции, отбелязва Даниел Ганев, портфейлен мениджър в „Карол капитал мениджмънт“. В резултат на промените е възможно и еднократно покачване (или спад) на нетната стойност на активите на някои фондове, в чиито портфейли има акции, които от доста време не са преоценявани по пазарни цени. Според мениджър от управляващо дружество, пожелал анонимност, „повечето компании са си направили сметката и са установили, че разликите няма да са особено съществени“. Засега единствено от „Златен лев“ обявиха, че очакват по-съществено повишаване на нетната стойност на активите, тъй като досега управляващото дружество се придържаше към сравнително консервативни методи на оценка.
С новите правила оценките на взаимните фондове ще бъдат по-близо до пазара и малко по-лесни за манипулиране. На преден план отново излизат доверието и репутацията на хората, които управляват фондове. Досега български взаимен фонд не се е провалил, но ако това по някаква причина стане, вероятно ще отслабне интересът към този вид инвестиции, които в България едва сега прохождат.

Методи на оценка
Наредбата още не е обнародвана, а междувременно КФН отказва да я публикува. Според предполагаемия краен вариант, акциите ще се оценяват по следния начин: - среднопретеглена цена от сделки на борсата, ако през деня са се изтъргували не по-малко от 0.02% от обема на емисията - ако горното условие не е налице, средноаритметична между среднопретеглената цена от сделките и най-високата цена купува, въведена преди затварянето на пазара - ако през деня не е имало сделки с акции от емисията, взема се най-високата цена купува, въведена преди затваряне на пазара Облигациите, търгувани на БФБ, ще се оценяват по подобен начин.

Няма коментари: