понеделник, 23 юли 2007 г.

Лека четка, тежък отчет

Акция на фокус: Oтдавна се знае, че държавата претендира за 8 млн. лв. от „Оргахим“. Всъщност променило ли се е нещо?
Капитал - бр. 15 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=257351


Христо ШЕМТОВ

Да се боядисва с „Леко“ може и да е леко, но да се плащат стари дългове не е. Производителят на бои и лакове „Оргахим“ през 2005 г. се утвърди като една от любимите компании на инвеститорите на Българската фондова борса (БФБ) и донесе добри печалби, надхвърлящи ръста на индексите. Последният одитиран финансов отчет обаче хвърли шарена сянка върху светлото бъдеще на компанията. Оказа се, че през 2005 г. дружеството е на загуба в размер на 5.2 млн. лв. вместо предварително обявената печалба от 3.39 млн. лв. Драстичната разлика се дължи на провизия от 8.32 млн. лв. за покриване на задължение, предмет на съдебен спор между дружеството и държавата. След оповестяването на отчета последва спад на цените на акциите, който засега се ограничи до около 70 лв., след което цената се върна към 75 лв. Дали оттук нататък тя ще се превърне в губеща, или пред някои инвеститори ще се отвори възможност да напазаруват по-евтино?

„Оргахим“ дължи на държавата близо 18 млн. лв. (според последния отчет) по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК) от 1993 г. По силата на този закон голяма част от задълженията на тогавашните държавни предприятия бяха преоформени в държавни ценни книжа (така наречените ЗУНК облигации), а на държавата остана да събира дълговете от предприятията. В случая с „Оргахим“ държавата твърди, че има да взима с около 8 млн. лв. повече. Дружеството оспорва задължението в съда, но тъй като изходът е неясен, задължението е провизирано за сметка на финансовия резултат. Софийският градски съд отхвърли иска на „Оргахим“. Дружеството обжалва решението пред апелативния съд, който още не се е произнесъл.

Загубата се дължи на една счетоводна операция. Изминалата година обаче беше успешна за бизнеса на предприятието. Продължават да се въвеждат нови продукти, а приходите се увеличават. Бумът в строителството дава надежда за добро развитие на компанията и занапред. Мениджмънтът си спечели добра репутация и взе няколко награди за добро корпоративно управление и разкриване на информация. От „Оргахим“ уверяват, че компанията има достатъчно пари да покрие задължението. Освен това, допълват те, каквото и да е решението на съда, то ще бъде обжалвано пред Върховния касационен съд - от „Оргахим“ или от държавата. Така че моментът, в който предприятието евентуално ще трябва да плати, е неопределен в бъдещето. Въпреки това някои анализатори очакват финансовото състояние на компанията да се влоши.

Одитираният отчет не се базира на нова информация. От повече от година е известно, че „Оргахим“ е изгубил делото на първа инстанция, а от съобщение в бюлетина на БФБ отпреди два месеца стана ясно, че задължението ще бъде провизирано. Така че поне част от купувачите вероятно са знаели за ЗУНК драмата, когато са повярвали в бъдещето на компанията. А останалите може би трябва по-внимателно да следят новините.


Не очаквам големи движения. При липса на новини около ЗУНК делото е възможно цената да се повиши с не повече от 15 % до края на годината. Досега пазарът се концентрираше върху повишаването на приходите, рентабилността и добрите перспективи. Начисляването на провизиите доведе до фокусиране и върху значителната задлъжнялост, която може да бъде допълнително утежнена при неблагоприятен съдебен изход. Очаквам известно раздвижване при добър отчет за първото тримесечие."
Надя Неделчева, анализатор в инвестиционна компания „Карол“

През 2006 г. не очаквам подобряване на маржа на печалба и съотношението цена/печалба, поради което смятам, че текущите котировки ще се запазят или ще се повишат до 7-10%. Приходите се повишиха чувствително през последната година, но резултатите показаха, че задлъжнялостта е основен фактор, определящ рентабилността. Въпреки загубата за 2005 г. „Оргахим“ е добре обезпечена финансово, а паричните потоци са стабилни. Ефектът от начислената провизия вече отмина."
Петко Вълков, портфейлен мениджър, „Бенчмарк асет мениджмънт“

"Позицията е рискова на този етап. Ако съдебното дело се развие неблагоприятно, това би довело до загуба от 20 лв. на акция, като цената би могла да коригира до 50 лв. Задълженията са много големи, а осемте милиона, които са предмет на спор, ще бъдат платими веднага. Информацията за ЗУНК-а е стара, но досега на нея не се обръщаше внимание. Всички мислеха, че това е някакво дългосрочно задължение и сега идва като неприятна изненада за инвеститорите.
"Николай Костов, изпълнителен директор на „ПФБК асет мениджмънт“

Няма коментари: