понеделник, 23 юли 2007 г.

Да търгуваш на ръба

При маржин търговия с валута печалбите са неограничени, но и рискът от загуба е много голям

Капитал - бр. 49 от 2005 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=234147


Христо ШЕМТОВ

Всеки любител на силните усещания може да се пробва да търгува на маржин основа с валута (виж карето). Около 10 финансови къщи и инвестиционни посредници в България предлагат на клиентите си търговия на международния валутен пазар, наричан на жаргон форекс (forex). Техните клиенти могат да търгуват с широк набор от валути - от най-популярните евро, долар, швейцарски франк, британски паунд и японска йена до по-екзотичните новозеландски долар, норвежка крона и т.н. Най-често търгуваните валутни двойки си остават онези, в които участва щатският долар - евро/долар (EUR/USD), долар/йена (USD/JPY ), паунд/долар (GBP/USD) и др. Достъпът до търговия е сравнително лесен. Минимално необходимата сума за откриване на сметка е от порядъка на няколкостотин лева. Отскоро и Райфайзенбанк съобщи, че започва да предлага услугата маржин търговия. При тях обаче изискваният маржин е 5%, а минималният обем на сделка е 50 хил. евро. По всеобщо мнение не са много хората в България, които търгуват активно на форекс - няколко хиляди души. Камен Колчев, изпълнителен директор на „Елана холдинг“, не очаква този бизнес да се разраства много. От друга страна, Бисер Варчев, собственик и управител на „Варчев финанс“, казва, че през последните години се наблюдава повишаване на интереса и поява на професионални играчи, за които форекс търговията е основна дейност. Валутната търговия е примамлива с възможността да се натрупват

Големи и бързи печалби
и лесната техническа и финансова достъпност. Достатъчно е наличието на компютър и интернет връзка, а необходимата минимална сума е от порядъка на няколкостотин лева. Повечето български брокери предлагат електронни платформи за търговия на форекс, които позволяват на клиента да сключва сделки с едно кликване на мишката. Платформите съдържат котировки в реално време, графики на различните валутни двойки и икономически и геополитически новини, които имат отношение към пазара. Някои български брокери като „Елана“, „Делтасток“, „Варчев финанс“, „Еврофинанс“, Trader.bg и други са разработили собствени платформи за търговия. Други предлагат платформите на големи чуждестранни валутни брокери. Така например „Бенчмарк финанс“ предлага на клиентите си платформата на „Саксобанк“, а „Популярна каса 95“ предлага Meta Trader - платформата на един от най-големите руски брокери „Алпари“.
Ниският размер на гаранционния минимум (маржин) позволява на клиентите да откриват позиции, многократно надвишаващи парите, с които разполагат (така нареченият ливъридж). Маржин от 1% означава, че с 10 хил. лв. човек може да открие позиция, чиято левова равностойност е 1 млн. лв. При такава голяма сума дори и слабо изменение на валутния курс може да донесе голяма печалба или тежка загуба. Дори и клиентите да не откриват позиции на толкова висока стойност, големият ливъридж мултиплицира както печалбите, така и загубите. В основата на успеха или неуспеха от авантюрата на форекс пазара е

Умението да се прогнозира
валутният курс, което не винаги е много лесно (виж карето за анализа). По мнение на хора от бранша повечето от тях не са добре подготвени и губят пари. Особено трудно е краткосрочното прогнозиране на валутните курсове. Те са силно чувствителни на всякакъв род събития - от избухването на поредната бомба някъде по света до изказвания на ключови фигури от финансовия свят. Понякога валутните курсове реагират рязко, когато важни икономически данни за САЩ, еврозоната и Япония се разминават с очакванията. Така дори и човек правилно да предвиди дългосрочното движение, остава рискът от тежки загуби, породени от резки курсови изменения. Те могат да предизвикат изпълнение на стоп поръчка (виж карето) или просто да изнервят играча и той да затвори позиция на загуба. А когато пазарът е силно динамичен, подадените стоп и лимитирани поръчки може да се изпълнят на по-неизгодни нива. Точното и коректно изпълнение на поръчките е основен критерий при избор на валутен брокер.
Най-новият играч в България Райфайзенбанк като банкова група самостоятелно предлага услугата маржин търговия. Една част от брокерските къщи са представители на чужди брокери. Такива са например „Елана“ и „Бенчмарк“. Всички позиции, които клиентите откриват при тях, се откриват и при международните брокери, с които работят. При други посредници като „Варчев финанс“ и „Еврофинанс“ няма директно изнасяне на клиентските позиции навън. „Когато клиентите имат противоположни позиции, те се покриват взаимно. Откриваме навън позиции, когато преценим, че има по-голям риск“, казва Бисер Варчев, собственик и управител на „Варчев финанс“. По подобен начин се процедира и в „Еврофинанс“. Според експерти обаче и в двата случая клиентите не са съвсем гарантирани от риск. Наскоро един от най-големите международни валутни брокери „Рефко“ влезе в процедура по несъстоятелност и прекрати плащания към свои контрагенти. А при брокерите, които задържат част от позициите, не се упражнява достатъчен контрол върху начина на водене на клиентски сметки и покриване на клиентските позиции. Това се отнася особено за финансовите къщи, които не са и инвестиционни посредници, регулирани от Комисията за финансов надзор.

Фундаментален и технически анализ
Играчите на валутния пазар се опитват да прогнозират валутните курсове по два подхода - фундаментален анализ и технически анализ. Най-общо казано, фундаменталният анализ се фокусира върху въздействието на макроикономическите фактори, които определят търсенето и предлагането на една валута спрямо друга - платежен баланс, инфлация, лихвена политика и други, както и върху секторния и корпоративния анализ. Техническият анализ се базира на теорията на Чарлс Дау от края на XIX век, според която пазарите следват тренд на развитие, който се подразделя на първичен (основен), вторичен (колебания спрямо първичния тренд) и третичен тренд. Дау допуска, че информацията е достъпна за всички участници на пазара (т.е. пазарът не може да се манипулира) и че цялата налична информация вече е отразена от движението на пазара. Привържениците на техническия анализ не отричат въздействието на макроикономическите фактори върху търсенето и предлагането, но се концентрират върху самото поведение на пазара и се опитват да прогнозират валутния курс въз основа на графиките за изминали периоди, като прилагат разнообразни аналитични похвати и техники. При всички случаи е задължително трейдърът да разполага с източници на информация в реално време.


Как се търгува на форекс пазара
Международният валутен пазар (форекс) е отворен на практика денонощно (с изключение на събота и неделя). Търговията се осъществява по електронен път в големите финансови центрове - Ню Йорк, Лондон, Франкфурт, Токио и др. Основните играчи на пазара са банки и големи международни брокерски фирми. Клиентите, които имат сметки при български брокери, могат да сключват сделки с чуждестранна валута, които обаче не водят до реална покупко-продажба на валута, а до т.нар. откриване на позиции. Повечето български брокери котират при спред (разликата между курс купува и курс продава) от три липса (0.0003 валутни единици). Човек открива дълга позиция, когато купува, и къса позиция, когато продава определено количество валута. Клиентът трябва да разполага с гаранционна сума (маржин) в процент от стойността на сделката (при повечето български брокери 1%). Движенията на валутните курсове се отразяват в реално време по сметките на клиентите. Например, ако човек е отворил дълга позиция и валутният курс се е повишил, той може да я закрие, като продаде същото количество валута на по-високия курс, и така да реализира печалба. Ако обаче курсът се е понижил, загубата му веднага се приспада от парите по сметката му. Ако той остави позицията отворена (с надеждата посоката да се обърне) и курсът продължи да пада, загубата се увеличава. Когато сумата по сметката спадне под необходимия минимум, клиентът получава т.нар. маржин кол - съобщение, че трябва да внесе допълнителна сума, за да покрие гаранционния минимум. Ако клиентът не го направи, позицията му се закрива автоматично на загуба. Начин за ограничаване на загубата са т.нар. стоп поръчки - за автоматично затваряне на позиция (на загуба) при определен курс, ако нейното държане би предизвикало още по-голяма загуба. Лимитираната поръчка е за сключване на сделка при достигане на определен таргет курс. Когато позиция се държи отворена повече от един ден, клиентът поема за това разходи или получава премия в зависимост от разликата в основните лихвени проценти между двете валути, които клиентът търгува.

Няма коментари: