вторник, 24 юли 2007 г.

Златна или оловна акция?

Акция на фокус Инвеститорите в Златни пясъци очакват през сезон 2006 резултатите от направените досега инвестиции

Капитал - бр. 27 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=271044


Христо ШЕМТОВ

С напредването на туристическия сезон част от играчите са оптимисти за акциите на летните курорти. За последния месец акциите на един от емблематичните комплекси, Златни пясъци, се повишиха с повече от 6% до около 13.60 лв. Обемите на търговия обаче са ниски. Златни пясъци просто стои встрани от вниманието на повечето инвеститори, за разлика от Албена и Св. св. Константин и Елена. В първите месеци на 2005 г. акциите надхвърлиха 20 лв. за брой, в началото на 2006 г. се търгуваха към 16 лв., а преди месец спаднаха до 12.80 лв. Причината - въпреки силните за туризма години и ежегодното увеличаване на приходите "Златни пясъци" АД показва все по-слаби финансови резултати.
Дружеството "Златни пясъци" АД притежава инфраструктурата на едноименния курорт (електроразпределение, ВиК, алеи, паркинги и др.) и шест хотела с общ брой легла за 2005 г. близо 2.2 хил. Очакванията за сезон 2006 г. са умерени - туристите от Западна Европа намаляват (но се компенсират с туристи от бившите съветски републики), конкуренцията се изостря. Някои инвеститори очакват тази година да се проявят положителните резултати от новите инвестиции във ваканционни апартаменти. От дружеството съобщиха, че вече е готова жилищната сграда "Иглика-1" (на мястото на бившия хотел "Иглика"), а половината имоти са били договорени за продажба и платени още преди завършване на сградата в груб строеж. От тази година "Златни пясъци" предлага и услугата управление на имотите - нов бизнес, роден от затрудненията на купувачите да се оправят с категоризиране, намиране на наематели и други подобни "дреболии".
"Златни пясъци" е сред малкото дружества, които се търгуват под счетоводната им стойност, но всякакви сметки за финансови коефициенти рухват, ако се окаже, че информацията във финансовия отчет е неточна. В одиторския доклад за неконсолидирания отчет за 2005 г. има редица резерви. Например инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия на стойност 14.3 млн. лв. не са били отписани от баланса, а събираемостта на вземания от свързани предприятия на стойност 14.37 млн. лв. е под въпрос, поради което според одиторите "е възможно дружеството да претърпи допълнителни загуби в бъдещи периоди в резултат на обезценка". До редакционното приключване на броя не получихме коментар от ръководството на компанията по въпроса. Има и друга забележка - че сгради и земи с отчетна стойност около 38 млн. лв. не са преоценявани от няколко години, което навежда на мисълта, че реалната им стойност е по-висока. Немалко анализатори смятат, че дружеството е подценено спрямо активите си, но в крайна сметка важно е какви печалби носи бизнесът, а при "Златни пясъци" АД те не са грандиозни. И на песимисти и на оптимисти не им остава нищо друго, освен да следят с интерес сезон 2006 г.


Нигохос Канарян, инвестиционен консултант в "Стандарт асет мениджмънт"
През последните години дружеството показва слаби финансови резултати на фона на добрите за сектора. Рентабилността е ниска, а променливостта във финансовия резултат - висока. Това се отразява и на борсовата търговия с акциите - натиск надолу и висока волатилност на цените. Не съм оптимист за обръщане на тренда, освен ако не настъпи фундаментална промяна във финансовия мениджмънт. Но ако се съди по забележките на одиторите, такава едва ли ще настъпи скоро.

Владислав Панев, председател на съвета на директорите на "Статус капитал"
"Златни пясъци" АД е типична българска компания, при която липсата на информация за действията на ръководството е основната пречка пред повишаването на цената. Нетните активи на дружеството са по-скъпи от пазарната капитализация, печалбите обаче са ниски. Инвестиции в апартаменти и последващата им продажба могат да повишат резултатите на компанията. Евентуална скорошна промяна в собствеността също би допринесла за стабилизиране на акциите.

Гено Тонев, брокер в "Юг маркет"
Преди края на лятото не изключвам известно спекулативно повишение на котировките. При лоши данни за сезона обаче, а оттам и слаби резултати, книжата може да поевтинеят с поне десет процента. Дори да оставим настрана влошената рентабилност, лош сигнал за инвеститорите е и това, че мажоритарните собственици така и не прекратиха финансирането на свързани лица със заеми и несъбирани вземания. В резултат на това дружеството изпитва постоянен недостиг на оборотен капитал.

Няма коментари: