вторник, 24 юли 2007 г.

Хидравлична ракета

Акция на фокус Акциите на „М+С хидравлик“ изглеждат добра инвестиция в дългосрочен план, но и цената й вече си я бива
Капитал - бр. 23 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=266351


Христо ШЕМТОВ

„Обичам това дружество“, заяви наскоро един акционер на „М+С хидравлик“. И има защо. През последните години акциите на компанията се превърнаха в олицетворение на идеала за добра инвестиция - редовни доходи от дивиденти и стабилни капиталови печалби (от ръс­та на цените на акциите). Миналия месец книжата достигнаха до 250 лв., а само преди година пазарната им цена беше 70 лв. За осма поредна година акционерите ще получат дивидент от 4 лв. на акция, реши общото събрание на акционерите на 19 май. Това, което обаче изстреля цената на книжата, беше решението за петдесетократно увеличение на капитала за сметка на неразпределена печалба и резерви. Намерението за тази операция стана известно едва в деня на събранието. Акционерите ще получат по 49 безплатни акции за всяка акция, притежавана от тях до 31 май - последния ден, в който книжата се търгуваха с право на дивидент и участие в увеличението на капитала. След тази дата книжата на „М+С хид­равлик“ отвориха при цена от 5 лв. и за броени дни се вдигнаха с повече от 25%. Имаше сделки и на цени от 6.70 лв. на акция, което съответства на 335 лв. преди 31 май (50х6.70 лв.).
В случая увеличението на основния капитал означава, че собственият капитал (основен капитал, финансов резултат и резерви) ще бъде разпределен на по-голям брой акции. От доста време анализаторите коментират, че подобна операция би подобрила ликвидността и би довела до известно поскъпване на акциите, но някои смятат, че текущите цени не са оправдани. В момента се търгува старият брой акции (260 368 броя), от които малко над 20% са извън тримата основни акционери - „Стара планина холд“, „Индустриален капитал холдинг“ и „М+С 97“. При това положение с относително малко пари цената може да бъде „закарана“ на още по-високи нива, коментират анализатори. Повечето от тях смятат, че когато новите акции бъдат на разположение (процедурата може да отнеме два-три месеца), цената ще спадне. Според някои справедливата цена е под 5 лв. на акция, други очакват нивата да се стабилизират между 5 и 6 лв. Това зависи и от общото движение на пазара. Но колкото по-висока е цената, когато новите акции бъдат разпределени, толкова по-силен ще е психологичес­кият ефект, който ще ограничи спада, допълват анализаторите.
Досега пазарът оценяваше това, че приходите и печалбите се увеличават с всяка изминала година, 90% от продукцията се изнася, а според отчета за управлението за 2005 г. компанията държи 7% дял от световния пазар на хидромотори. Очакванията на ръководството са, че 2006 г. ще е не по-лоша от миналата. В крайна сметка оптимиз­мът за бъдещето на компанията преобладава и в дългосрочен план „М+С хидравлик“ изглежда добра инвестиция. Но дори и за най-добрата компания човек може да плати скъпо и да му се наложи да чака дълго.


Надя Неделчева, анализатор в инвестиционна компания „Карол“
В дългосрочен план „М+С Хидравлик“ е привлекателна инвестиция. Фундаментът е стабилен, пазарната конюнктура се подобрява, а извършваните инвестиции се очаква да доведат до подобряване на рентабилността. Повишаването на ликвидността след увеличението на основния капитал също предполага засилване на инвеститорския интерес. Пазарът обаче вече реагира бурно на новината, поради което е реално да има краткосрочна корекция, но не очаквам спад под 5 лв.

Апостол Апостолов, брокер в „Ти Би Ай инвест“
„М+С хидравлик“ се развива перфектно. Предприятието държи голям пазарен дял и всяка година увеличава приходите си. Акциите обаче поскъпнаха прекалено много за краткия период след общото събрание на акционарите и според мен вече са надценени. Според нашите анализи цената би трябвало да е около 200 лв. на акция (съответства на 4 лв. след сплита - бел. ред.). Смятам, че след регистрацията за търговия на новите акции цената може да се задържи около 5 лв.

Момчил Петков, инвестиционен консултант в „Еврофинанс“
Дружеството е надценено, но в момента са достъпни за търговия едва 2% от акциите. Никой разумен инвеститор не би продал 2% от позицията си, защото рискува да обезцени останалите 98%. Очаквам спекулативни изкупувания с цел формиране на привидно устойчива цена и последващо разпродаване на допълнителните акции след регистрацията им на борсата. Но това ще стане най-рано след месец, може би два, а дотогава всеки спекулант може да се упражнява.

Няма коментари: