понеделник, 23 юли 2007 г.

Акция с високо напрежение

Акция на фокус „Слънчев бряг“ остава рискова позиция, тъй като няма надежда спорът между държава и акционери да се реши скоро

Капитал - бр. 13 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=238557


Христо ШЕМТОВ

Някои спекуланти може и да са спечелили от резките движения на цените на акциите на “Слънчев бряг” АД, но дружеството не беше добра инвестиция през изминалата година. То се утвърди като една от рисковите позиции на Българската фондова борса. Дружеството е собственик на електроразпределителната мрежа, която снабдява курорта “Слънчев бряг”, ВиК мрежата и други инфраструктурни обекти. От година и половина акциите се въртят около интригата дали ще бъде продадено електроразпределението. Очакванията са, че евентуална сделка ще доведе до постъпления на свежи пари в компанията и поскъпване на акциите, които в момента изглеждат подценени спрямо активите.
От около година и половина акциите на дружеството поскъпваха с наближаването и поевтиняваха с отминаването на всяко от общите събрания на акционерите, на които държавата (която притежава 75% от капитала) не успяваше да наложи волята си да продаде електроразпределението за 25 млн. лв. на австрийския концерн EVN. Такъв ангажимент е предвиден в приватизационния договор между Агенцията за приватизация и EVN за енергоразпределението в Стара Загора. През януари тази година австрийската компания предяви пред Международния арбитражен съд в Париж неустойка от държавата в размер на 27 млн. евро, предвидена в договора.
На последното общо събрание миналия петък беше решено електроразпределителните активи да бъдат продадени за 36.8 млн. лв., но още в понеделник акциите спаднаха от 21 лв. на 19 лв. Сделката беше подкрепена с гласовете на държавата, а „Слънчев бряг холдинг“ (собственик на 10% от капитала) обжалва решението и поиска от съда определение за спиране на изпълнението, съобщи Николай Николов, изпълнителен директор на холдинга. Според юристи държавата е в уязвима позиция, защото като страна по сделката с EVN, е заинтересувано лице и няма право да гласува по тази точка. Такова е становището на Комисията за финансов надзор, се казва в обясненията към финансовите отчети на „Слънчев бряг“ АД. На общото събрание през април 2005 г. миноритарните акционери решиха да продадат електроразпределението за 79 млн. лв. След поредица от общи събрания се стигна до „компромисна“ оценка от 42.5 млн. лв., която също беше отхвърлена от миноритарите през октомври. Николай Николов каза, че електроразпределението би трябвало да струва 50 - 60 млн. лв. От EVN заявиха, че до приключване на съдебните процедури няма да коментират каква цена би ги удовлетворила и дали ще оттеглят иска срещу държавата. От Министерството на икономиката казаха, че не е обсъждан вариант държавата да компенсира разликата между цената, която EVN ще плати и цената, която искат миноритарите.
„Слънчев бряг“ АД вероятно ще си остане рискова позиция, тъй като няма надежда в скоро време спорът между държава и миноритари да се реши, смятат анализатори.

Акциите може да достигнат 30 лв., ако държавата най-накрая спечели битката с миноритарните акционери и сумата от продажбата на електроразпределението бъде раздадена като дивидент. В противен случай цената ще се колебае около 20 лв. Периодично в публичното пространство се пускат идеи - „Слънчев бряг“ АД щеше да се приватизира, след това да се ликвидира и т.н. Ако държавата ясно обяви какво ще прави и в какъв срок, акциите биха имали потенциал за ръст.
Петър Василев, брокер в „Булброкърс“

Акциите ще се покачат с около 10 лв., ако има продажба на електроразпределителните активи за 36 млн. лв. Сделката може отново да се забави в резултат на съдебното обжалване от страна на миноритарните акционери. Фундаментално дружеството не е в добро състояние и не виждам какво би повлияло в положителна посока ако няма продажба на активи, разпределяне на дивиденти или дори ликвидация и ликвидационна квота. В противен случай цената ще остане непроменена.
Илиян Скарлатов, брокер в „София интернешънъл секюритиз“

Цената на акцията ще се определя от продажбата на електроразпределителните активи. Ако сделката се осъществи на цена от 36.6 млн. лв., акциите ще поскъпнат до около 26-27 лв. В резултат на съдебното обжалване е възможно да настъпи понижение. Продажбата ще намери отражение във финансовия резултат, част от който вероятно ще бъде разпределен под формата на дивидент, а останалата ще бъде инвестирана в подобряването на инфраструктурата на курорта.
Нигохос Канарян, инвестиционен консултант в „Стандарт асет мениджмънт“

Няма коментари: