вторник, 24 юли 2007 г.

Нов собственик - нов късмет

Акция на фокус "Дуропак Тракия папир" започна да печели повече след смяната на собствеността върху 95% от капитала

Капитал - бр. 28 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=272151


Христо ШЕМТОВ

Тази седмица акциите на завода за вълнообразен картон (велпапе) "Дуропак Тракия папир" достигнаха рекордна единична цена от 46 лв. Поводът - компанията обяви, че печалбата за първите шест месеца на 2006 г. е 4.75 млн. лв. (1.47 лв. на акция), спрямо малко над 3 млн. лв. печалба за цялата 2005 г. Подобряването на финансовия резултат, което си пролича още през първото тримесечие, се отрази на акциите, които от началото на годината поскъпнаха с повече от 80%. Положителните промени се свързват най-вече с влизането на нови акционери. През декември 2005 г. австрийската компания "Дуропак" и финансовият инвеститор "Шнайдер и Шнайдер Рехтсанвелте ОЕГ" купиха по 47.6% от капитала на цена 26.5 лв. на акция. Скоро след това компанията се преименува на "Дуропак Тракия папир". Така българският завод стана част от голяма група с общо 12 завода в Австрия, Германия и още седем страни в Централна и Източна Европа с общи приходи от 247 млн. евро през 2005 г. "Дуропак" формално не притежава мажоритарен дял, за да избегне задължението да отправи търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери, смятат анализатори.
"Дуропак Тракия папир" държи 65% от пазара на велпапе в България. През последните три години приходите се увеличават, но печалбите остават скромни, когато ги има. Подобряването на финансовия резултат тази година идва след прекратяването на търговските отношения с основния дистрибутор и доставчик - пловдивската фирма "Гехард" ЕООД (собственик на "Тракия папир" до 2003 г.). Това доведе до драстично съкращаване на разходите за външни услуги - статия в баланса, която боде очите на дребните акционери на не едно публично дружество. За 2005 г. тези разходи възлизат на близо 11.3 млн. лв. За 2006 г. е предвидено разходите за външни услуги да спаднат с 85%, а общите разходи да се свият със 7%, се казва в отчета за управлението. Предвидени са инвестиции в размер на 11.74 млн. лв., които се очаква да повишат производителността и приходите, а прог­нозната печалба за годината е 11.67 млн. лв. (3.51 лв. на акция), се казва още в отчетите.
Бъдещите очаквания са по-скоро оптимистични, но е факт, че акциите вече поскъпнаха значително и възможностите за бързи печалби са ограничени. Книжата на "Дуропак Тракия папир" продължават да се търгуват рядко и в малки обеми, което се обяснява с факта, че двата основни акционера заедно притежават над 95% от капитала. Все пак след настъпилите положителни промени има повече инвеститори, включително институционални, които са позитивно настроени към компанията. Това, което се случва в "Дуропак Тракия папир", потвърждава най-вече едно - кой е собственикът и каква е мениджърската политика са основни фактори за инвестиционните решения на инвеститорите на борсата, особено в български условия.


Позицията има потенциал за растеж, но смятам, че в краткосрочен план ще се задържи около настоящите си нива, тъй като пазарът вече отрази новината за печалбата през първото полугодие на 2006 г. Силни страни са компактността и затвореният цикъл на производство, приложимостта на продукцията в почти всички отрасли, както и активната инвестиционна политика, в резултат на която през последните пет години производствената база е значително модернизирана.
Наталия Петрова, инвестиционен консултант в "ОББ Асет Мениджмънт"

Очаквам акциите да поскъпнат до 50 лв. в рамките на една година. Трикратното увеличение на печалбата за 2005 г. спрямо 2004 г. може да се обясни със смяната на собствеността през декември миналата година. Увереност на инвеститорите в новите собственици вдъхват и мащабната инвестиционна програма за 2006 г. (над 11.7 млн. лв.), покачването на печалбата за шестмесечието до 4.75 млн. лв., както и прогнозите за годишна печалба от 12 млн. лв. за 2006 г.
Ивелин Иванов, портфейлен мениджър в "ДСК управление на активи"

Новите акционери изнасят открит урок как може и трябва да се управлява подобно дружество. Капитализацията обаче нарасна значително напоследък и вече отрази положителните очаквания. Все пак единствената причина да не препоръчам открито покупка е слабата ликвидност. Малкият свободен дял води до очевидната опасност от отписване на дружеството от публичния регистър. Но мисля, че пак ще има достатъчно голям интерес към дружеството, било то и непублично.
Момчил Петков, инвестиционен консултант в "Еврофинанс"

Няма коментари: