вторник, 24 юли 2007 г.

Големите очаквания

Акция на фокус „Биовет“ се развива агресивно. Инвеститорите обаче искат и да печели повече

Капитал - бр. 24 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=267451


Христо ШЕМТОВ

От повече от осем месеца акциите на ветеринарния фармацевтичен производител „Биовет“ се движат между 13 и 14 лв. Въпреки че консолидираната печалба се увеличава повече от двойно през 2005 г. - до 1.6 млн. лв. (25 стотинки на акция), някои анализатори смятат, че акциите са надценени. Други обаче възлагат големи надежди на „Биовет“. Според тях текущите цени са оправдани, защото се очаква компанията да печели повече занапред.
Оптимизмът идва най-вече от мащабните инвестиции от миналата година, когато „Биовет“ почти удвои активите си и разшири производствения си капацитет и пазарите си. Предприятието купи от „Актавис“ - Разград, мощностите за производство на ветеринарни продукти и цеха на „Актавис“ за ветеринарни субстанции в Македония. „Биовет“ купи от холандската „Интервет“ правата и регистрациите за Европа и САЩ на шест серии хранителни добавки за животни (оценени на 25 млн. евро). Така „Биовет“ разшири дела си на европейския пазар на добавки, като при някои продук­ти българската фирма има пазарен дял от 30%, каза изпълнителният директор на дружеството Ангел Желязков. От тази година заработи и когенерационната електроцентрала, която се очаква да доведе до намаляване на енергийните разходи (те формират 25 - 30% от себестойността на продукцията) с около 10%, казаха от „Биовет“.
Ефектът от направените инвестиции не закъснява. За първото тримесечие на 2006 г. приходите се увеличават с повече от 70% спрямо същия период на миналата година. Консолидираният финансов резултат обаче е загуба от 16 хил. лв. спрямо печалба от 453 хил. лв. за същия период на 2005 г. Именно липсата на печалба притеснява песимистично настроените играчи. Другият проблем е задлъжнялостта - новите инвестиции са финансирани основно със заеми, в резултат на което съотношението дълг/собствен капитал е 1.73 (според последния баланс), спрямо 0.4 в края на 2004 г. За цялата година увеличението на приходите вероятно ще е 50%, каза Ангел Желязков. Той допълни, че не се очак­ва висока печалба заради високите лихвени разходи (които обаче ще намаляват през следващите години), поевтиняването на долара (70% от продажбите са в щатски долари) и по-високите амортизации, които се начисляват. През 2007 г. печалба от 2-3 млн. лв. е реалистична, каза още Ангел Желязков. Той допълни, че до края на годината не се планират толкова мащабни инвестиции като през 2005 г.
На пазара не липсват участ­ници, включително пенсионни фондове и взаимни фондове, които вярват, че перспективите са добри и акцията е добра инвестиция. Но има и такива, които смятат, че акцията е тотално надценена и дори допускат да е сред най-зле представящите се през следващата година. Това, което с най-голяма доза сигурност обаче може да се каже, е, че акциите на „Биовет“ биха могли да бъдат подходящи за дългосрочни инвеститори, но не и за хора, търсещи бърза печалба.


Валентин Гарвански, финансов директор на „ДЗИ - Пенсионно осигуряване“
Смятам, че за една година акциите на „Биовет“ могат да се покачат до 20 лв. Предприятието стои много добре на пазара, а перспективите са повече от добри след направените инвестиции миналата година. Не очаквам кой знае какво подобряване на финансовия резултат в краткосрочен план, но съм позитивно настроен, защото предприятието разраства производствените си мощности и разширява пазарния си дял, а тези процеси ще носят все по-високи приходи в бъдеще.

Красимир Атанасов, портфейлен мениджър в инвестиционна компания „Елана“
Не очаквам съществени движения по позицията през следващата година. Корпоративното управление не е на висота. Счетоводните печалби на „Биовет“ са нереално ниски на фона на представянето на други подобни компании. От тази гледна точка акцията е надценена. От друга страна, текущите нива оценяват, че предприятието струва повече, ако се пренебрегне отклоняването на печалбите към свързани фирми. Дружеството може да е подходяща цел за чуждестранен инвеститор.

Владислав Панев, председател на съвета на директорите на „Статус капитал“
Вероятно цените на акциите ще се движат между 10 и 15 лв. през следващата година. Въпреки отличния потенциал и растящите инвестиции „Биовет“ засега остава рисково вложение. Причината е в ниската рентабилност, а оттам и печалби, които отчита дружеството. Смяна на собствеността би била най-мощният фактор, който би повлиял положително на котировките. Не очаквам съществено поскъпване, освен ако не настъпи чувствителна промяна в поведението на мениджмънта.

Няма коментари: