вторник, 24 юли 2007 г.

Търси се: Бизнес с бъдеще

Защо България става все по-интересна за рисковите инвеститори

Капитал - бр. 30 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=274506


Христо ШЕМТОВ

В един от анекдотите за Марк Твен се разказва как при него дошъл висок и тромав младеж със загадъчен апарат под мишница.Твен любезно го изслушал, но му обяснил, че многократно се е парил от несполучливи инвестиции и не проявява интерес.
- Но аз не ви моля да вложите цяло състояние - настоял младежът, можете да придобиете голям дял само за петстотин долара.
Писателят поклатил глава и младежът сгърбен се упътил към вратата.
Младежът бил Александър Бел, а загадъчният апарат - телефон.
Вероятно по света има хиляди брилянтни открития и идеи за бизнес, за които никога няма да научим, защото не е имало кой да им даде начален финансов тласък. Доколкото на почти всяко бюро днес има телефон, е очевидно, че случаят с Александър Бел не бил такъв. Марк Твен обаче пропуснал да направи инвестиция, която би го позлатила за поколения напред.
За да достигне до нас изобретението на Бел, вероятно тогава са живели така наречените бизнес ангели. Това са богати хора с професионален опит и готови да вложат пари, ако повярват в идеята. Има ги и сега, но в наши дни това е цяла индустрия от специализирани финансови компании за рисково финансиране. За тях това е бизнес, а за откриватели или просто добри предприемачи - източник на пари, с които да финансират идеите си. Вече дори и в България.

Рисковите капиталисти няма да се спрат пред нищо, за да повторят предишния си успех."Това гласи един от законите на рисковия капитал, измислен от покойния Юджийн Клайнър, човекът зад успеха на компании като Google, Amazon.com и още десетки като тях. Този прост закон е причината за видимото настъпление на фондове за рисков капитал в България - страна, в която този тип финансиране доскоро беше почти екзотика.

След няколко успешни сделки и препродажби, както и с все по-ясното членство на България в ЕС, финансовите търсачи на силни усещания присъстват все по-видимо в българската действителност. За тях все повече се говори, а настъплението им е все по-видимо. Много столичани вероятно поне веднъж са пазарували във "Фамилия", пили са кафе в "Онда" или са яли сладолед в Jimmy's - все компании, които са израснали и се очаква да израснат още повече точно с помощта на рискови инвеститори.
Статистиката е повече от красноречива - през 2003 г. в България са сключени сделки за 18 млн. евро (по данни на Европейската асоциация за рисков капитал), докато през 2004 г. и 2005 г. сделките са за над 200 млн. евро (по оценки на IntelliNews). Сумата е още по-голяма, ако се добавят и инвестициите в недвижими имоти, осъществявани от чуждестранни фондове, които набират публичен капитал главно в Лондон.

Промяната
Допреди шест-седем години в страната действаха само няколко фонда - Българско-американският инвестиционен фонд (БАИФ), Фондът за подпомагане на малкия бизнес (SEAF), базираният в Гърция Global Finance и Българският постприватизационен фонд, основан с пари на Европейската банка за възстановяване и развитие. Интересът към България се засили в последно време, и то предимно от страна на частни инвеститори. Активните играчи вече са повече (над десет според хора от бранша) - основно чуждестранни регионални фондове, които инвестират в България, Румъния и други балкански страни.
По-рано средата за дялови инвестиции не беше много подходяща, отбелязват представители на някои от пионерите в дяловото инвестиране в България. Предприемачите като цяло не бяха добре запознати с механизмите на дяловото инвестиране и отношенията между тях и инвестиционните фондове често не протичаха гладко. "Липсата на прозрачност при много компании спъваше бизнеса", казва Даниел Александров, който управляваше инвестициите на Българския постприватизационен фонд през 1999 - 2001 г., а сега ръководи Rosslyn Capital Partners - управляващо дружество, което инвестира собствени и привлечени от богати индивидуални инвеститори средства.
"Дълго време в България беше трудно да се правят дялови инвестиции - липсваше прозрачност в бизнеса и икономиката като цяло, нямаше много големи непублични компании, а и възможностите за излизане от инвестицията бяха твърде ограничени", казва Томас Хигинс, бивш мениджър на БАИФ, а сега управляващ съдружник в Balkan Accession Fund (BAF). Фондът е създаден през миналата година като регионален фонд за инвестиции в България и Румъния. Затова в началото БАИФ започна предимно да отпуска заеми. През 1996 г. фондът основа Българско-американската кредитна банка (БАКБ), която се специализира в отпускане на кредити за финансиране на проекти на малки и средни фирми - ниша, която за повечето от банките изглеждаше твърде рискова. "Сега пазарът е по-развит и възможностите за добри сделки са много повече. Вече има и много добри мениджъри в България", допълва Хигинс.

Развитието
В България вече има доста примери за малък бизнес, който с помощта на дялов инвеститор е станал по-голям. До този модел се доближават фондове, специализирани в малки и средни предприятия, като Caresback (изцяло инвестиран) и Trans Balkan Fund Bulgaria, управлявани от SEAF, и фонд "Растеж" на Global Finance. Те инвестират суми до 1 млн. евро под формата на дялови участия в малки компании с потенциал бързо да се разраснат и с добри мениджъри, които са в състояние да доведат нещата до успех. "Веригата "Фамилия" имаше около четири магазина, когато инвестирахме в нея", казва Валери Петров, мениджър за България на Global Finance. Малко по-късно с около 30% дял се включи и фонд Equest. Сега веригата се състои от повече от 20 магазина. Веригата кафенета "Онда" имаше четири заведения, когато Global Finance инвестира в нея. Сега са осем, а до две години ще бъдат отворени нови десет. Наскоро дял от фирмата закупи и управляващото дружество Bulventures Capital Partners. По-големи са инвестициите (около 5 - 10 млн. евро) в средни компании, които имат нужда от капитал за разрастване. Пример е инвестицията на Global Finance в "Обединена млечна компания". А оттам нататък следват големите сделки от над 10 млн. евро за изкупувания на мажоритарни дялове или цели компании с цел преструктуриране и продажба. Основната част от дяловите инвестиции се формират от мащабни сделки за придобивания на големи предприятия като БТК или проекти като Mall of Sofia, купен от GE Capital (в партньорство с Quinlan Private) за 90 млн. евро. Като се изключат подобни сделки, остават около 30 млн. евро инвестиции през 2005 г., смята Валери Петров от Global Finance.

Партньорството
При всички положения интересът на дяловите инвеститори е ясен - към съществуващи компании с доказано печеливш бизнес модел и перспективен пазар. За един предприемач подобно дългосрочно сътрудничество си има както добрите, така и лошите страни - той си осигурява пари, без да плаща лихва и без никой да му иска обезпечение, но ако проектът се увенчае с успех, ще трябва да дели плодовете му със своя финансов партньор. Затова всеки мениджър трябва да прецени докъде може да достигне сам с това, което има, и кредитите, които биха му отпуснали банките, и какво може да постигне с помощта на финансов партньор. Компаниите за дялово финансиране внимателно подбират фирмите, в които влагат парите си. В основата на успеха и за двете страни са добрият предприемач, който трябва да доведе нещата докрай, и добрият партньор, който активно участва във вземането на стратегическите решения и подпомага ръководството да управлява компанията по-добре.
Липсата на разбирателство между партньорите може да доведе един проект до провал. Често срещан проблем е желанието на предприемачите да разширяват бизнеса прекалено бързо, смята Томас Хигинс. Друг проблем понякога е липсата на подходящи хора, които да могат да управляват по-голям бизнес. "Опитът от преди 2000 г. показа, че инвестирането в миноритарни дялове (до 50%) не е добър модел, доколкото понякога възникваха разминавания в приоритетите на мениджмънта", разказва експерт, пожелал анонимност. "Сега купуваме мажоритарни пакети и оставяме основателите на компаниите да ги управляват. Мотивираме ги с добра заплата, бонуси и т.н. Това за мен е най-сполучливият модел", допълва експертът.

Парите и горещите сектори
Прогнозите на повечето експерти са, че дяловите инвестиции в България ще се увеличават през следващите години. Все повече международни фондове или местни, които набират капитал в чужбина, инвестират или се оглеждат за инвестиции в България. Фундаменталната предпоставка за това е, че икономиката е стабилна и расте бързо. Средата за този бизнес се подобрява и благодарение на това, че все повече фирми в България изкарват бизнеса си на светло, смята Даниел Александров от Rosslyn. Донякъде инвестиционните мениджъри отдават това и на намаляването на ставките на корпоративния данък, данъка върху дивидентите и осигурителната ставка.
Все по-достъпен изход за инвестициите ще бъде Българската фондова борса (БФБ), смята Томас Хигинс. Пенсионните фондове, в които се натрупват все повече пари, са потенциални инвеститори в нови компании, обосновава се той. Прогнозата на Валери Петров е, че международните фондове ще инвестират в региона около 2-3 млрд. евро през следващите пет години.
Има много изостанали сектори с потенциал за бърз растеж, който се подхранва и от предстоящото присъединяване към Европейския съюз. Това отваря възможности за възвращаемост, много по-големи, отколкото в САЩ или Европа. "В момента има много пари, които чакат проекти", казва Даниел Александров. Един от горещите сектори за инвестиране са високите технологии, който през последните години расте с 20% годишно, смята Марин Илиев от Rosslyn. Дружеството е инвестирало суми от порядъка на няколкостотин хиляди евро в две софтуерни фирми - "Енигма", която е разработила платформа за търговия на строителни материали, и Icom - разработила GPS базирани продукти за управление на автомобилни паркове. Други динамично развиващи се сектори са кабелните оператори и финансовите услуги. Интернет медиите също са с голям потенциал, въпреки че все още има много малко сайтове, които печелят, казва Марин Илиев. Според Георги Крумов, управляващ партньор в Equest, инвестиции в различните сектори на услугите, индустрията, земеделието и др. могат да носят около 20-25% годишна възвращаемост.

Тенденциите
Голям интерес от страна на дялови фондове се очаква към изкупувания на големи индустриални предприятия, придобити в процеса на приватизация, прогнозират инвестиционни мениджъри. Много от тях са печеливши и имат потенциала да се разраснат още повече и да си увеличат продажбите и приходите, ако разполагат с необходимите капитали и ако се управляват добре. Други са обременени с финансови, юридически или други проблеми, които са преодолими. Дяловите инвеститори имат интерес да купят мажоритарен дял от подобно предприятие и да го преструктурират, така че да оптимизират разходите, да подобрят рентабилността, да инвестират в технологии, да разширят производствения капацитет чрез придобивания на други предприятия и т.н. Целта е в рамките на няколко години да добавят стойност, да "преобразят" предприятието и да го продадат с печалба на дългосрочен (стратегически) инвеститор, който би бил по-склонен да го купи, след като основните рискове вече са преодолени. "Очак­вам много сделки за изкупуване на предприятия с оборот до около 50 млн. лв.", прогнозира Даниел Александров. Томас Хигинс отбелязва, че много предприятия, притежавани от хора, които не могат да ги управляват, ще си сменят собствениците. "Очаквам мениджърски изкупувания, а това е голяма възможност за нас, защото някой трябва да финансира тези операции", казва Хигинс.
Инвестициите в малки и средни фирми също се очаква да растат. Рискови инвестиции в чистия им вид почти няма в България - на малки суми са и идват предимно от чужбина, отбелязват експерти. Пример за такава сделка е инвестицията на Rosslyn в "Енигма". "Ние сме склонни да направим начална инвестиция от порядъка на 100 хил. евро в подобни стартиращи проекти, ако преценим, че има голям потенциал. И ако нещата потръгнат, на следващ етап инвестираме още", казва Даниел Александров. Навсякъде по света този вид инвестиции са малко, отбелязва Мартин Заимов от Bulventures Capital Partners. Според него България просто не е място за такъв бизнес. Според Валери Петров няма чак толкова атрактивни сектори, при които малко пари бързо да се умножат по много.
Наскоро на пазара се появи и първият български фонд за дялово инвестиране "Адванс екуити холдинг", който в момента е в процес на набиране на капитал от 10 млн. лв. на Българската фондова борса (БФБ). Причината фондът да бъде организиран като публично дружество е да се даде възможност на пенсионните фондове и взаимните фондове да инвестират в него. Българското законодателство ги ограничава да влагат пари в непублични компании. Той е насочен към финансиране на по-малки проекти. Засега е инвестирал в три проекта в начален етап на развитие в секторите на възобновяемите енергийни източници (парк от ветрогенератори), енергийна ефективност и земеделие. Общата сума на инвестициите е под 1 млн. лв. "Адванс екуити" е учредител и на трите компании, като в две от тях притежава по 100%, а в другата - 90%. "Ние се насочваме към тази ниша, която е под праговете на сега действащите чуждестранни фондове", казва Венцеслав Петров, изпълнителен директор на компанията. "Още преди да започнем да популяризираме дейността си и да се рекламираме, вече имахме около 30 запитвания от хора с бизнес проекти. Това показва, че е имало незаета ниша и има нужда от такъв фонд", казва Даниел Ганев, директор на управляващото дружество "Карол капитал мениджмънт".


"Ройал патейтос" и "Девин"
Дялов инвеститор в "Роял патейтос" е Global Finance, а в "Девин" - Wing Equity. "Цената определено има значение, но най-важно е при продажбата мениджмънтът и собствениците (и на фирмата, и на фонда за дялово инвестиране) да имат сходни виждания. Така се създава доверие, което е задължително", казва Цветан Лъжански, акционер и член на борда на "Роял патейтос" и изпълнителен директор на "Девин". Ключовите елементи, от които се интересува фондът, са силен мениджърски екип, позициите на фирмата на пазарът и потенциалът за растеж, казва той. Ползата от дяловия инвеститор е, че фондът въвежда ясна структура не само като организация, но и като взаимоотношения. Няма персонални отношения, целите и мотивацията са ясни. Фондът мотивира мениджърския екип да работи агресивно и да развива компанията. Фондовете имат значителни ресурси, контакти и могат да привличат консултанти във всички области. Българските фирми винаги са били на ръба на недостига на ресурси.

Jimmy's
Изградихме нова фабрика за сладолед с дяловото участие на американския фонд SEAF. Аз потърсих представителите на фонда, защото имахме нужда от по-голямо самоучастие и капитал. Преговорите протекоха гладко. Фирмата, която продава, иска да се представи в по-добра светлина, а фондът иска да е сигурен, че това, което вижда в счетоводните отчети, е реално. Това разказва Росен Неделев, управител на Jimmy's. Според него цената е важна, но определящо е дали можеш да работиш с тези партньори или не. Практиката показва, че са възниквали проблеми с компании не защото фондът е лош, а защото хората, които са вземали решения на местно ниво, не са били подходящи. Ако фондът е агресивен, не е подходящ за малки компании. След като фондът придобие дялово участие, размерът на компанията се променя драстично. "Освен това пред финансовите институции звучи добре, че в компанията има друг инвеститор. Банките по презумпция смятат, че ако възникнат проблеми, фондът ще даде пари, за да подкрепи дейността на фирмата.

Магазините "Фамилия"
Случаят със софийската верига магазини "Фамилия", която остана с полупразни рафтове за повече от месец, е пример за рисковете при влизането на фонд като миноритарен инвеститор. Преди две години веригата беше финансирана от фонд, управляван от Global Finance. През лятото на 2005 г. в компанията влезе втори рисков инвеститор - Equest Investments Bulgaria, който придоби 31% от капитала на веригата. "Поради грешки в мениджмънта компанията почти фалира. Заради малкия си дял не можехме да контролираме взимането на решения, а компанията се разрастваше прекалено бързо, без да има достатъчно финансиране", обясни Георги Крумов, управляващ партньор в Equest. Соченият за създател и собственик на "Фамилия" Христо Попов също определя бързата експанзия като причина за кризата в магазините. Оказва се, че работещите обекти далеч не са достатъчни за финансиране на новите обекти. Съинвеститорите не стигат до общо решение за финансова инжекция, затова се налага Equest да придобие цялата фирма.

10 коментара:

Анонимен каза...

Hello !.
You re, I guess , probably very interested to know how one can reach 2000 per day of income .
There is no need to invest much at first. You may commense earning with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you thought of all the time
AimTrust represents an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

Its head office is in Panama with affiliates around the world.
Do you want to become a happy investor?
That`s your choice That`s what you desire!

I`m happy and lucky, I started to take up real money with the help of this company,
and I invite you to do the same. If it gets down to choose a proper companion who uses your money in a right way - that`s it!.
I take now up to 2G every day, and my first deposit was 1 grand only!
It`s easy to get involved , just click this link http://yferifywik.bigheadhosting.net/ogerax.html
and go! Let`s take this option together to get rid of nastiness of the life

Анонимен каза...

[color=#445566]Музыкальная группа [url=http://dejavu-group.ru/svadba.php]Дежа вю[/url] - это коллектив заслуженных вокалистов и музыкантов.
[url=http://dejavu-group.ru/svadba.php]Дежа вю[/url]- один из лидеров в области музыкального оформления корпоративных вечеринок, свадеб, торжеств, шоу программ, музыкальных ыечеров.
В репертуаре музыкального ансамбля Deja Vu около 3 тыс. песен.
Живая музыка. Ждаз, ретро, хиты 70-80-90-х, диско, поп, шансон, фоновое сопровождение .
Музыкальная группа Deja Vu располагает мощной качественной музыкальной аппаратурой, позволяющей заполнить приятным и плотным уху звуком как небольшое помещение (фуршет), так и огромное пространство (корпоратив до 1 тыс. человек).

Андрей +7 910 483 8294 [/color]

Анонимен каза...

Good day, sun shines!
There have were times of hardship when I felt unhappy missing knowledge about opportunities of getting high yields on investments. I was a dump and downright stupid person.
I have never imagined that there weren't any need in big starting capital.
Now, I feel good, I started to get real income.
It's all about how to choose a proper partner who uses your money in a right way - that is incorporate it in real deals, parts and divides the income with me.

You may get interested, if there are such firms? I'm obliged to answer the truth, YES, there are. Please get to know about one of them:
http://theblogmoney.com

Анонимен каза...

[color=#445566]Музыканты на праздник [url=http://dejavu-group.ru/svadba.php]Дежа вю[/url] - это коллектив заслуженных вокалистов и музыкантов на праздник.
[url=http://dejavu-group.ru/svadba.php]Deja Vu[/url]- законодатель в области музыкального оформления юбилеев, концертов, торжеств, корпоративных вечеров.
В копилке Музыкантов Deja Vu около 3 тыс. произведений.
Только живое исполнение. Диско, хиты 70-80-90-х, джаз, ретро, шансон, современная музыка, европейские хиты, фоновая музыка, поп .
Музыкальный ансамбль Deja Vu обладает мощной качественной музыкальной аппаратурой, которая позволяет заполнить приятным и плотным уху звуком как компактное помещение (фуршет), так и огромное помещение (корпоратив до 1 тыс. человек).

Андрей +7 910 483 8294, Игорь +7 916 623 4047 [/color]

Анонимен каза...

[color=#445566]
Как дела? И кстати.. есть мега мысль по[url=http://www.pi7.ru] видео[/url] порталу Думаю вам понравится

[url=http://www.pi7.ru]медленно ввел член в девочку [/url]
aнекдот для разнообразия :)

Девушка на прриёме у гинеколога
- Доктор, у меня такой едликатны случай. .
- Да?
- Я кажджое утро, у скбя во влагалище марку нахож.у . Вот опсмотрите, я целый альбом этих марок собарла.
- Мдас. . Такэто ен марки, а наклейки с бананпов!

Я 5 часов булждалапо ести, пока не вышела на ваш форнум! Думаю, я здесь останвсь надолго!
протшу прощения за опечатки.... очень маленькая клавиатура у PDA!

[/color]

Анонимен каза...

Solar eneragy is the future for the world.
[url=http://www.solarcourses.org/]solar courses[/url]

Анонимен каза...

Good day!

Let me introduce myself,
my parents call me Nikolas.
Generally I’m a venturesome gambler. all my life I’m carried away by online-casino and poker.
Not long time ago I started my own blog, where I describe my virtual adventures.
Probably, it will be interesting for you to find out my particular opinion on famous gambling projects.
Please visit my diary. http://allbestcasino.com I’ll be glad would you find time to leave your opinion.

Анонимен каза...

[url=http://www.pi7.ru/foto/1525-luchshaya-devushka-seti-21-foto.html ]Родимые пятна [/url]
вопрос в теме. хочу чтоб благоверный сбросил лишний вес, убрал живот, ну пускай не до кубиков, хотя б чтоб ожирения не было. как его к этому подвести? говорила многократно прямым текстом, обиды и далее диалогов что нужно не пошло.

Анонимен каза...

не могу себя заставить ходить в спортзал, просто не могу, это выше меня. :( Сделала абонемент на год, думала, что смогу себя перебороть, но нет, в те дни, когда надо идти мне хочется хныкать... Пыталась ходить на фитнес, то же самое... хочу незамедлительно заявить, что не страдаю из-за лишнего веса и что фигура у меня неплохая, но как мой благоверный говорит "нет рельефа", тело дрябленькое и попа обвисшая, и это в 26 лет и при том, что я ещё не рожала... помогите сыскать альтернативу спортзалу, мне это очень важно

[url=http://2nt.ru/go/serial.php]Вообще любой сериал и особенно новинки я качаю тут [/url]
[url=http://2nt.ru/go/teets.php]Молодежное видео тут[/url]

Анонимен каза...

Как говорилось на Seexi.net Котятам срочно надо сыскать доброго и заботливого хозяина!!! Одна белая как снег пушистая кошечка( 1,5 мес.) непрезентабельная и очень ласковая. Второй котик( 2,5 мес) голубого окраса с коим точно не соскучишься, он такой шустренький когда играет и абсолютно спокойный, лежа на коленях и мурлыча. И еще трое восхитительных котят(по 2мес): 2 двухцветных( серые с белым) котика и их сестренка белого с черным окраса. Если Вас они заинтересовали напишите, пожалуйста, мне на почту( на форуме я редко) бываю и я подробнее отвечу на все вопросы.