вторник, 24 юли 2007 г.

Четвърти във В група

България е на водеща позиция сред страните от Югоизточна Европа и бившия Съветски съюз по привлечени инвестиции

Капитал - бр. 42
http://www.capital.bg/show.php?storyid=288521


Христо КОЕВ

Когато спестяванията в една страна са малко, притокът на капитали от чужбина е основен двигател за икономическия растеж, тоест повече бизнес, повече работни места и в крайна сметка благоденствие за хората.
За България тенденцията, макар и не бляскава, е благоприятна - докато през 1998 г. преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната възлизаха на около 540 млн. долара, за 2005 г. сумата е 2.22 млрд. долара, с което България се нарежда на четвърто място в Югоизточна Европа и ОНД след Русия, Румъния и Украйна. По аналогия с футбола ако старите страни членки на ЕС са "А" група, а десетте новоприсъединили се са "Б", то ние попадаме в първите четири отбора от група "В".Това може би не е точно групата страни, с които искаме да се сравняваме, но фактът е, че България превъзхожда по привлечени инвестиции и някои от новите членки на Европейския съюз като Латвия, Литва, Словения и Словакия. А като съотношение на ПЧИ към брутния вътрешен продукт, България се нарежда дори по-напред.ПЧИ са пари за стартиране на бизнес в страната, за закупуване на предприятие или изграждане на ново (инвестиция на зелено), за разширяване на съществуващ бизнес, реинвестиране на печалби, придобиване на недвижим имот и.т.н.

От евтин труд към добавена стойност
Според доклада на ЮНКТАД през 1998 - 2004 г. България е привлякла 226 млн. долара преки чуждестранни инвестиции в производство на текстилни продукти на ишлеме, при които инвеститорът ползва в България единствено евтиния труд. Според експертите на ЮНКТАД обаче с отварянето на европейския пазар и отпадането на квотите за износ, чуждестранни компании няма да могат да разчитат единствено на ниските заплати. Докладът посочва като пример италианската Miroglio и германската Rollman, които оборудват фабриките си в Сливен и Гоце Делчев, така че да поемат и функции с по-висока добавена стойност.
Според стат истиката на БНБ преди шест години около половината от ПЧИ се насочваха в преработвателната промишленост, а днес преобладаващата част се насочва към услугите, финансовия сектор, недвижимите имоти. Според Българската агенция за инвестиции (БАИ) перспективни сектори са още машиностроене, производство на автомобилни части, електротехника, фармация, биотехнологии и др. "За момента инвестициите във високи технологии и аутсорсинг на различни услуги не са големи като размер", коментира Димитър Чобанов от Института за пазарна икономика. "Дали тази тенденция ще се задълбочи, ще зависи от реформирането на образователната система и дали в бъдеще тя ще може да подготвя кадри", допълва Чобанов.

Причините за растежа
Нарастването на ПЧИ показва, макар и с известни условности, че въпреки недобре работещата съдебна система, корупцията в държавната администрация, лошото състояние на инфраструктурата и още редица дефекти на прехода към пазарна икономика България от година на година става по-привлекателно място за правене на бизнес. Това обаче е не толкова заслуга на вът­решните фактори, колкото на външни. В условия на ниски лихвени проценти и ограничени възможности за големи печалби в страните с развити икономики, все повече компании се насочват към държави с не чак толкова напреднали пазари в търсене на двуцифрен ръст.
Подобряването на средата за инвестиции в България според икономисти се дължи на сравнително високия икономически растеж през последните няколко години, стабилните цени, стабилната политическа обстановка. Сигурното вече членство на България в Европейския съюз (ЕС) и намаляването на данъците върху фирмените печалби (от сегашните 15% на 10%) и върху доходите от продажби на дялови участия (също на 10%) през следващата година още повече допринасят за привлекателност­та на България, коментират икономисти и хора от бизнеса, a ниските разходи за труд постепенно започват да губят тежест като притегателен фактор. "Нис­ката цена на труда сама по себе си не мотивира достатъчно инвеститорите да идват в България", казва Димитър Чобанов. Намаляването на данъците ще мотивира все повече фирми да облагат печалбите си в България, коментира Иво Прокопиев, председател на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ). В същото време с предстоящото еврочленство България се превръща във входна врата към европейския пазар, което може да привлече инвестиции от други развиващи се страни като Китай, Индия и други, допълва Прокопиев. Според Димитър Чобанов членството в ЕС няма да окаже рязък стимул на ПЧИ. Това може да се случи през следващите няколко години, ако се подобрят съдебната система и законодателството, допълва Чобанов.

22 млрд. долара в България
Толкова са преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през 2005 г. (35% спад спрямо 2004 г.), показват данните от тазгодишния световен доклад за инвестициите на Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД).
Въпреки спада икономисти смятат, че дългосрочната тенденция на ръст се запазва. Това се потвърждава и от последните данни на БНБ, според които през януари - август 2006 г. в България са влезли 1.75 млрд. евро (2.2 млрд. долара по текущ курс евро/долар) ПЧИ, а според прогнозите на БАИ до края на годината сумата им може да достигне 3 млрд. евро.Допреди няколко години ПЧИ се осъществяваха основно по линия на приватизацията. Спадът от 2005 г. до голяма степен се дължи на натрупването през 2004 г. на големи приватизационни сделки като продажбата на 65% от БТК и на седем големи електроразпределителни дружества общо за около 1.8 млрд. лв. (не цялата сума беше платена през 2004 г.). Сега, когато държавните активи, предназначени за продажба, вървят към изчерпване, тежестта на преките чуждестранни инвестиции постепенно се измества към инвестиции на зелено и частни придобивания на предприятия от дългосрочни (стратегически) или финансови инвеститори, както и на участия в големи проекти за недвижима собственост.

Няма коментари: