понеделник, 23 юли 2007 г.

Вода в бензина

Акция на фокус „Петрол“ може и да започне да обявява по-високи печалби, ако реши да емитира еврооблигации

Капитал - бр. 14 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=256206


Христо ШЕМТОВ

Ако сте шофьор, не може да не сте зареждали в бензиностанция на „Петрол“ поне веднъж. А ако играете на фондовата борса, е твърде вероятно и да сте си купували акции на „Петрол“… поне веднъж. Дружеството притежава най-многочислената верига от бензиностанции (460 броя) в страната, а с пазарна капитализация от около 360 млн. лв. се нарежда сред първите десет компании на Българската фондова борса. „Петрол“ обаче беше губеща позиция през последната година, а според анализатори бъдещето на компанията е мъгляво и доверието към мажоритарния собственик „Петрол холдинг“ е ниско.

Компанията изглеждаше добра инвестиция преди повече от година, когато се говореше за листването й в Лондон и интерес от страна на „Лукойл България“ да купи дружеството. След като нито едно от двете не се случи, търгуваните обеми намаляха, ако не се броят няколкото предполагаеми намеси на мажоритарния собственик чрез кросови сделки през „Евробанк“. Именно те на няколко пъти изведоха акциите до над 4 лв., но от последната подобна „интервенция“ (19 декември) насам цените плавно спадат. Разочароващият отчет за 2005 г. доведе акциите до най-ниската им стойност (3.31 лв. на акция) от близо година насам и ако не излезе позитивна новина за дружеството или ако мажоритарният собственик не се намеси, цените може и да продължат да падат. Допреди известно време за дребните спекуланти работеше тактиката да купуват в долната част на рейнджа и да продават по-скъпо при намесите на мажоритарния акционер, но оттук нататък те рискуват да замразят парите си за продължителен период, коментират брокери.

Според анализаторите акциите на „Петрол“ биха могли да бъдат добра инвестиция, ако компанията започне да обявява по-добри финансови резултати. Печалбата за 2005 г. е близо 1.5 млн. лв., спрямо 8.36 млн. лв към третото тримесечие. Намалението се дължи на обезценка на вземане, чиято събираемост е под въпрос, се казва в обясненията към отчета. Консолидираните приходи са повече от 1.5 млрд. лв. В тях влиза и оборотът от търговия на едро, реализиран от дъщерното дружество „Нафтекс петрол“. Консолидираната печалба обаче е едва 1.34 млн. лв., която според анализаторите не съответства на мащабите и позициите на компанията в перспективен бизнес като дистрибуцията на горива. Бившият държавен монополист и днес заема водещи позиции въп­реки свиването на маржовете на печалба и засилващата се конкуренция от страна на други вериги като „Лукойл“, „Шел“, ОМВ и др. На общо събрание на акционерите след един месец мажоритарният собственик ще реши дали компанията да емитира на международните пазари еврооблигации за 125 млн. евро. Някои анализатори се надяват, че ако такава стъпка се предприеме, мениджмънтът ще започне да обявява по-високи печалби. Дотогава обаче „Петрол“ в портфейл от акции остава като вода в бензина.


Гено Тонев, брокер в „Юг маркет“
Новина за по-висока печалба или продажба на компанията на „Лукойл“ може да провокира търсене и цената да достигне 4-4.20 лв. В противен случай едва ли можем да видим прескачане на рейнджа от 3-3.50 лв. Засега съм умерен песимист. Проблемът при „Петрол“ е, че трудно може да се обясни как компания с консолидирани приходи от над 1.44 млрд. лева за 2005 г. (почти колкото БТК и БМФ, взети заедно), реализира печалба, постижима от средно голям супермаркет.

Красимир Атанасов, портфейлен мениджър в инвестиционна компания „Елана“
Акциите ще се търгуват в интервал 3-3.80 лв., като горната част ще бъде достигната само ако се намеси мажоритарният собственик. Акцията е надценена спрямо резултатите, които се обявяват. От гледна точка на бизнеса на „Петрол“ маржовете ще падат поради острата конкуренция. Смятам, че най-доброто решение е компанията да се продаде. Преструктурирането на задължения чрез емисия еврооблигации за 125 млн. евро ще има положителен ефект.

Николай Майстер, изпълнителен директор на „Интеркапитал маркетс“
Позицията е подценена спрямо потенциала за печалба, който има такъв бизнес, но рискът е дали мажоритарният собственик ще го сподели с дребните акционери. През 2006 г. очаквам да се обявят истинските финансови резултати отчасти заради емисията еврооблигации и се надявам мажоритарят да спре да интервенира на пазара. Бизнесът на „Петрол“ би трябвало да изкарва 40-50 млн. лв. годишна чиста печалба и съответно акциите да струват между 4 и 5 лв.

Няма коментари: