вторник, 24 юли 2007 г.

Трябва ли да незнанието да се санкционира?

Capital.bg/BLOG
http://www.capital.bg/showblog.php?storyid=293973


Христо ШЕМТОВ

Седмици след като Комисията за финансов надзор (КФН) глоби с 20 хил. лв. неназовано лице с псевдоним JK за разпространяване на подвеждаща информация във форума на Investor.bg, регулаторният орган припомни и на журналистите, че публикуването на невярна информация за публични дружества (чиито акции се търгуват на фондовата борса) е манипулация на пазара, противозаконно е и подлежи на глоба от минимум 20 хил. лв.

В съобщение до медиите КФН дава като пример три дописки във в-к “Монитор”, в които авторът прави “неверни коментари относно търговията с ценни книжа на „Софарма” на съответните борсови сесии”. Всъщност става дума за деня на разделянето (сплита) на акциите на “Софарма”, което авторът неправилно интерпретира като “рекордно поевтиняване на книжата”. От надзора дават и други примери: каре във в-к “24 часа” за предстоящо отписване на “Грандхотел Велико Търново” от регистъра на публичните дружества, без да е споменато, че КФН все още не е одобрила търговото предложение; сгрешени данни в “Монитор” и “Пари” за изтъргувани обеми и средни цени на акции; дописки в “Дневник”, “Стандарт”, “Пари” и “Монитор” с прогнозни данни за печалбата на цигарената фабрика “София БТ” за деветмесечието на 2006 г. В последния случай възражението на КФН е, че не е уточнено дали става дума за нетна или брутна печалба.

Разпространяването на невярна информация в медиите не само предизвиква раздразнение, но може да повлияе на някои хора да вземат губещи решения. От друга страна никой не се е родил експерт в дадена област и едва ли може да се очаква един пресен възпитаник на факултета по журналистика да бъде особено вещ в даден ресор. Може би затова българската преса изобилства от неточности и неверни твърдения по най-разнообразни теми. Но докато изказаното в “Монитор” мнение за акциите на “Софарма” е пример за некомпетентност, то другите грешки са технически и могат да се случат на всеки. А що се отнася до “София БТ”, всички посочени издания цитират изпълнителния директор на “Булгартабак холдинг” Христо Лачев. Грешките са често срещано явление в работата на журналистите, колкото и да се опитват да ги минимизират. Старите вестникари дори понякога се шегуват, че “вестник без грешки няма” и са напълно прави – човек може да открие неточности във всяка печатна или електронна медиа, стига да си го постави за цел. Но по някакво стечение на обстоятелствата капиталовият пазар е ресор, в който журналистическите грешки могат да струват скъпо. КФН досега не е наказала журналист за некомпетентност или грешки. А трябва ли да го прави, е друг въпрос.

Няма коментари: