вторник, 24 юли 2007 г.

Пътища нагоре

Акция на фокус Очаква се големите обществени поръчки, спечелени от "ХД Пътища", да доведат до увеличаване на приходите

Капитал - бр. 29 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=273354


Христо ШЕМТОВ

Наскоро в редакцията се обади читател с въпрос какво може да прави с петте акции на "ХД Пътища", които притежава. Като казахме, че ако желае, може да получи за тях 10 хил. лв. (цената точно беше достигнала 2 хил. на акция), нямаше как да не усетим задоволството му, макар и по телефона. Вероятно му е станало още по-драго, ако две седмици по-късно в офис на инвестиционен посредник е установил, че акциите му вече струват повече от 15 хил. лв. Книжата на "ХД Пътища" наистина позлатиха добре ориентиралите се инвеститори. Компанията е сред лидерите в сектора на пътното строителство в България и дълго време акциите бяха подценени на база финансови резултати и притежавани активи. През последната година обаче консолидираните приходи се повишиха с над 70%, а изгледите в предвидимо бъдеще са повече оптимистични, ако се съди по спечелените обществени поръчки от основния (и може би единствен) клиент на компанията - Изпълнителна агенция "Пътища".
Акциите на холдинга поскъпнаха рязко в края на миналата година, когато близо 70% от капитала станаха собственост на "Бургаски корабостроителници" (компания, за която бизнесменът Васил Божков е заявявал публично, че е неин непряк собственик) и "Вабо хит" - също собственост на Божков. Истински фурор настъпи наскоро, когато едва ли не през ден започнаха да излизат новини, че компанията печели големи обществени поръчки. За около месец акциите поскъпнаха повече от двойно и достигнаха рекордна цена от 3150 лв. на брой тази седмица. Само от началото на 2006 г. "ХД Пътища" е сключил четири договора с Изпълнителна агенция "Пътища" - два от тях на обща стойност над 80 млн. лв. без ДДС (по данни на Агенцията по обществени поръчки - АОП) и със срок на изпълнение 3 години, а други два - по проекта "Транзитни пътища 4" на обща стойност над 32 млн. евро, по думите на членове на ръководството, цитирани от медиите. Буквално преди седмица дъщерното дружество "Пътстрой - Ловеч" подписа още два договора на обща стойност 29.25 млн. лв., по данни на АОП. Отделно от това, други дъщерни дружества са спечелили поръчки за още около 10 млн. лв.
Така за кратко време акциите на "ХД Пътища" се повишиха много, надминавайки очакванията и на най-големите оптимисти. В момента пазарът оценява, че холдингът струва около 51 млн. лв., но на пазара не липсват играчи, които смятат, че и това не е достатъчно. Ако средствата (бюджетни и от европейските фондове) за инвестиции в инфраструктура се увеличават през следващите години и ако компанията продължава да печели обществени поръчки в същия дух, бъдещите приходи изглеждат повече от обещаващи. Сега на инвеститорите остава да следят всеки отчет на компанията, за да се уверят дали това се отразява благоприятно и на финансовия резултат.


Николай Майстер, изпълнителен директор на "Интеркапитал маркетс"
Дружеството е сред най-големите фирми в сектора на пътното строителство, а всички очакват преди и след присъединяването на България към ЕС в страната да се похарчат много пари за модернизация на пътната инфраструктура. Това обаче може да се забави поради бюрократични причини. Освен това "ХД Пътища" няма да се конкурира само с български фирми, а и с всяка компания, от Гърция до Португалия, която ще може да кандидатства и да печели поръчки у нас.

Петко Вълков, портфейлен мениджър в "Бенчмарк асет мениджмънт"
"ХД Пътища" работи в изключително перспективен сектор предвид планираните мащабни инвестиции в инфраструктурата в България. Това подхранва средносрочните очаквания за нарастване на приходите от дейността и нетната печалба, които доведоха до значителен ръст на акциите. Въпреки това смятам, че холдинговите структури трябва да се оценяват основно по модела на дисконтиране на дивидентите, а той не дава много положителни резултати в средносрочен план.

Петър Василев, брокер в "Булброкърс"
Всички знаем какво е състоянието на пътищата у нас. И доколкото през следващите 10 - 15 години за тяхната модернизация ще бъдат изсипани милиарди евро, възможностите за значителен ръст на приходите и печалбата са налице. Притеснява ме обаче отношението на новия мажоритарен собственик към дребните акционери и нивото на корпоративна култура. Ако печалбите чрез различни схеми се разпределят само в негова полза, сегашните високи нива бързо ще бъдат забравени.

Няма коментари: