понеделник, 23 юли 2007 г.

Въвежда се нов вид пенсионни фондове

ЕС настоява за професионални схеми на осигуряване

Капитал - бр. 13 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=238577


Христо ШЕМТОВ
Слуховете, че фирмите ще могат да създават частни пенсионни фондове, засега са преувеличени. Оказа се, че работодателите няма да създават корпоративни пенсионни фондове, в които да събират пари, удържани от служителите с обещание за бъдеща фирмена пенсия, а просто ще имат още една възможност да правят вноски за своя сметка в нов вид фондове - доброволни пенсионни фондове по професионални схеми. Това предвижда проектът за промени в Кодек­са за социално осигуряване (КСО), подготвен от работна група към социалното министерство. Новите фондове няма да бъдат организирани и управлявани от работодателите, а от лицензираните от Комисията за финансов надзор (КФН) пенсионноосигурителни дружества и ще функционират на почти същия принцип, както и сега съществуващите доброволни пенсионни фондове.
Според социалното министерство няколко европейски директиви налагат в България да бъдат въведени познатите в Европейския съюз (ЕС) професионални пенсионни схеми (occupational pension schemes), учредени и финансирани от работодатели. Въпреки че работодателите и сега могат да осигуряват служителите си в съществуващите доброволни пенсионни фондове, изискването на Брюксел е да бъдат въведени правила за съществуване на нов тип фондове, специално предназначени за фирми, които да осигуряват в тях служителите си, твърдят още от Министерството на труда и социалната политика. Вероятно всяка от лицензираните пенсионни компании (в момента осем на брой) ще създаде и по един доброволен пенсионен фонд по професионални схеми. На практика между новите фондове и съществуващите доброволни пенсионни фондове няма да има почти никаква разлика. За тях ще се прилагат същите правила и същите ограничения при инвестирането на парите на осигурените. Новото е в понятието професионална пенсионна схема. Тя представлява един списък от служители, които съответният работодател ще осигурява, и условията и правилата, които са уговорили в колективен трудов договор или споразумение. В професионалната схема изрично ще се упоменава какъв ще е размерът на вноските, за какъв период от време ще се правят и други условия. Хората, които са включени в професионална схема, ще могат да правят и лични вноски. Работодателят впоследствие сключва осигурителен договор с пенсионноосигурително дружество, което регистрира професионалната схема в КФН. По желание на предприятието осигурител професионалната схема може да бъде прехвърлена и в друг фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. В новите проекторазпоредби е предвиден и ред, по който български пенсионноосигурителни дружества да управляват професионални схеми от други страни - членки на ЕС, както и обратното - всяка институция в страна - членка на ЕС, която има разрешение по националното си законодателство да управлява пенсионни фондове, ще може да управлява и български професионални схеми. Чуждестранните пенсионни компании ще трябва да се съобразяват с българското законодателство по отношение на схемите, които искат да управляват в България.
Правилата за професионални схеми ще се прилагат спрямо всички случаи, в които работодатели правят осигурителни вноски за служителите си по силата на колективен трудов договор, включително и заварените случаи, при които работодатели правят вноски в съществуващите доброволни пенсионни фондове. Основната разлика в правилата е, че пенсионноосигурителните дружества няма да могат да обещават пожизнени пенсии на осигурените по професионални схеми. Това е едно от нещата, на които по-голямата част от пенсионните дружества се противопоставят, но от социалното министерство се аргументират, че все още няма правила за формиране на резервите, с които ангажиментите за пожизнена пенсия да се гарантират. Когато такива правила бъдат установени, ще има възможност и за пожизнени пенсии.
Предложеният проект до голяма степен удов­летворява интересите на засегнатите страни. Бяха разсеяни опасенията на някои експерти от бранша, които предупреждаваха за възможни фалити на корпоративни пенсионни фондове в резултат на влошаване на финансовото състояние на предприятията, които ги финансират. Такива примери има в САЩ и Европа. Донякъде бяха успокоени и страховете, че фирмите ще могат да налагат на служителите си „крепостнически“ условия (като например да работят определен брой години в компанията), чието неспазване би ги лишило от фирмена пенсия. Такива примери също има в наши дни в САЩ. Този въпрос не е ясно регламентиран, смятат експерти, участвали в изготвянето на проекта. В колективния трудов договор или споразумение работодателите ще могат да налагат всякакви условия, но принципът на запазване на индивидуалните осигурителни сметки (партиди) гарантира служителите от работодателски деспотизъм. Подобно на сега съществуващите пенсионни фондове парите, които постъпват в личните партиди, остават собственост на осигурените лица дори ако бъдат уволнени, съкратени или напуснат. При навършването на 60-годишна възраст те ще могат да разполагат с тях, уверяват експертите. Българските пенсионноосигурителни дружества, които реагираха остро преди няколко месеца, когато стана ясно, че подобен законопроект се подготвя, също бяха до известна степен удовлетворени, макар и да не са съгласни с всичко в проекта. Именно те ще управляват новите фондове, вместо да се създават нови компании за професионално осигуряване. Държавата пък е на път да приложи относително безболезнено европейските директиви, макар да има мнения, че се престарава. Създаването на нов тип фондове е излишно, смята Никола Абаджиев, председател на Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества. Достатъчно е да се уреди възможността на чуждестранните институции да действат в България, за да се изпълнят целите на директивите, убеден е той.

Няма коментари: