понеделник, 23 юли 2007 г.

Десетте акции на 2006 година

Портфейлни мениджъри и консултанти прогнозират книжата на кои български компании ще са печеливша инвестиция и накъде ще се движи пазарът

Капитал - бр. 1 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=234561

Кои акции ще са най-добра инвестиция през 2006 г.? Този въпрос зададохме на портфейлни мениджъри и инвестиционни консултанти на управляващи дружества, които през изминалата година излагаха своите месечни прогнози за фондовия пазар на страниците на „Капитал“. В анкетата участваха единайсет управляващи дружества*. Всяко от тях посочи десет акции и ги класира в низходящ ред по потенциал за поскъпване. Акцията, класирана на първо място, получава десет точки, за второ място - девет и така до една точка за десето място. Анализаторите посочиха общо 40 дружества, като обясниха защо са предпочели всяко от тях. В таблицата акциите са класирани по брой точки. За да се обективизират, доколкото е възможно, субективните преценки, е въведен още един критерий - колко от управляващите дружества са включили съответната компания в своите класации. Така дори и със сравнително малко точки една компания е в полезрението на играчите, ако е посочена поне от няколко управляващи дружества като перспективна, макар и на по-задни места. За десетте водещи акции публикуваме и коментарите на анализаторите. Класацията отразява настроенията на големите играчи на капиталовия пазар, но все пак се основава на прогнози, които може да се сбъднат, но може и да не се сбъднат. Анкетата не представлява предложение за покупка или продажба на публично търгувани ценни книжа, а само цели да ориентира участниците на пазара в своите инвестиционни решения.

Изминалата година беше изпълнена повече с печалби, отколкото с разочарования за онези, които са се осмелили да поемат риска и да изпитат тръпката на самостоятелната игра с акции на Българската фондова борса (БФБ). Борсовият индекс SOFIX се повиши с около 30% за една година, по-широкият BG 40 (списъци с компаниите, включени в индексите, има в интернет на www.bse-sofia.bg) се повиши дори с повече за десетте месеца от създаването му (1 февруари), а отделни акции поскъпнаха със стотици проценти.
Дали пазарът ще продължи да върви в същата посока и през 2006 г.? Това попитахме анализаторите от управляващите дружества. Като цяло запитаните са с положителни нагласи, но остават умерени в своите прогнози. Почти всички запитани посочват като основен фактор годишния доклад за България на Европейската комисия, който ще бъде обявен през април и от който ще зависи дали страната ще се присъедини към Европейския съюз през 2007 или 2008 г. Евентуално отлагане на членството вероятно ще отблъсне чуждестранните инвеститори, опасяват се анализаторите. „Очаквам през първата половина на 2006 г. пазарът да е нервен най-вече заради неяснотите около бъдещото ни еврочленство. Ако нещата се развият благоприятно, ще има и растеж, но той едва ли ще е толкова сериозен като този през 2004-2005“, смята Петър Василев от „Булброкърс“.
Помолихме всеки от запитаните да прогнозира на какво ниво ще приключат двата индекса 2006 г. (виж графиката). Средната прогноза за 2006 г. и повишението през 2005 г. са далеч от големите скокове на SOFIX през предишните две години, но през изтеклата година този ръст беше съпътстван от по-висока ликвидност (двойно по-голям брой сделки в сравнение с 2004 г. и близо 50% по-висок оборот). Въпреки това ликвидността като цяло продължава да е ниска, особено през последните няколко месеца. А тя е много важна, за да може инвеститорът реално да спечели от поскъпването на акциите. Дори и някоя да акция поскъпне с хиляди проценти, инвеститорът трудно ще спечели от това, ако не може лесно и бързо да си купи от нея и впоследствие да продаде. Сравнително ликвидни са компаниите в двата индекса. Но и сред останалите има такива, които заслужават внимание. Някои от тях са включени в класациите на анализаторите. Преобладава мнението, че повечето компании с голяма тежест в изчисляването на SOFIX са с ограничен потенциал за поскъпване, поради което се очаква по-голям ръст на по-широкия индекс BG 40.
Очакванията на анализаторите за повишаване на активността на пазара се основават на увеличаването на броя на взаимните фондове. В момента на пазара действат над 20 фонда, които управляват близо 90 млн. лв., като се очаква техните активи да се удвоят през 2006 г. Анализаторите отбелязват и предстоящото либерализиране на инвестиционния режим за частните пенсионни фондове. В момента те управляват над 1 млрд. лв. С подготвяните промени в Кодекса за социално осигуряване те ще имат възможност да насочат по-голяма част от този ресурс в български ценни книжа и във взаимни фондове.

* В анкетата участваха „Елана фонд мениджмънт“, „Карол капитал мениджмънт“, „ОББ асет мениджмънт“, „Златен лев капитал“, „Ти Би Ай асет мениджмънт“, „КД Инвестмънтс“, „Стандарт асет мениджмънт“, „Булброкърс“, „Бенчмарк финанс“, „ДЗИ - пенсионно осигуряване“ и ПОД „Алианц България“. Управляващите дружества или техни клиенти притежават акции в някои от горепосочените дружества. Забележка: Всички финансови данни са към деветмесечието на 2005 г. Данните за холдин- говите дружества („Индустриален холдинг Бъл- гария“, „Албена“, „Синергон холдинг“, „Албена инвест холдинг“, „Софарма“, „Св. св. Константин и Елена холдинг“) са консолидирани.


1. Индустриален холдинг България 60 точки
Печалба на акция - 0.62 лв.
Собствен капитал на акция - 3.04 лв.
Брой сделки през 2005 г. - 10 890
„Добър мениджмънт, концентрация в стратегически отрасли като корабостроителния бранш, висока ликвидност на акциите.“ Наталия Петрова, „ОББ асет мениджмънт“.
„Очаква се през 2006 г. дружеството да има постъпления от строеж на кораби.“ Петър Василев, „Булброкърс“, и Владислав Панев, „КД Инвестмънтс“.
„Добра инвестиционна програма и разкриване на информация относно намеренията и плановете на мениджмънта.“ Валентин Гарвански, „ДЗИ - пенсионно осигуряване“.
2. Оргахим 55 точки
Печалба на акция - 5.62 лв.
Собствен капитал на акция - 28.99 лв.
Брой сделки през 2005 г. - 2494
„Една от най-евтините акции. Съотношението цена/печалба е под 6x - три пъти по-евтино от SOFIX и четири пъти по-евтино от регионалните си аналози.“ Даниел Ганев, „Карол капитал мениджмънт“.
„Експанзионистична политика, добър мениджмънт, отлични финансови показатели, подготвеност на дружеството (иновации, технологии и качество) за европейския пазар.“ Анастасия Чорбаджиева и Бончо Иванов, „Златен лев капитал“.
„Добри перспективи предвид бума в строителството и предстоящото саниране на сгради. Положително отношение към миноритарните акционери.“ Красимир Атанасов, „Елана фонд мениджмънт“
3. Неохим 40 точки
Печалба на акция - 4.17 лв.
Собствен капитал на акция - 26.87 лв.
Брой сделки през 2005 г. - 1847
„Силен пазар за продукцията и през 2006 г., но риск от свиване намаржовете поради поскъпване на природния газ - основен компонент при производството.“ Даниел Ганев, „Карол капитал мениджмънт“.
„Купува природен газ на една от най-ниските цени в Европа. Стабилни отношения с външни партньори. Инвестиционна програма за изграждане на ко-генерационна инсталация.“ Валентин Гарвански, „ДЗИ - пенсионно осигуряване“.
„Очаквани отлични резултати. Перспективата за развитие в аграрния сектор (на местно и глобално равнище) в бъдеще.“ Анастасия Чорбаджиева и Бончо Иванов, „Златен лев капитал“.
4. КРЗ Одесос 35 точки
Печалба на акция - 11.78 лв.
Собствен капитал на акция - 71.72 лв.
Брой сделки през 2005 г. - 2434
„Булярд“ (бившата „Варненска корабостроителница“) в момента има поръчки за строителство на кораби и всички ремонтни дейности са пренасочени към КРЗ.“ Валентин Гарвански, „ДЗИ - пенсионно осигуряване“
„Дружеството е силно подценено от пазара. Участва в нови проекти. Постоянно нарастват финансовите резултати за последните години.“ Анастасия Чорбаджиева и Бончо Иванов, „Златен лев капитал“.
„Корабостроенето е във възход, което е очевидно от заетостта и финансовите резултати на КРЗ. Ако предприятието преодолее недостига на специалисти, го очаква успешна година.“ Даниел Ганев, „Карол капитал мениджмънт“
5 .Албена 35 точки
Печалба на акция - 6.19 лв.
Собствен капитал на акция - 58.70 лв.
Брой сделки през 2005 г. - 1407
„Перспективен отрасъл, постоянно нарастване на приходите, агресивна инвестиционна политика, изключително професионален мениджмънт.“ Апостол Апостолов, „Ти Би Ай асет мениджмънт“
„Инвестиции в нови хотели, модернизация на инфраструктурата, привличане на чуждестранни туристи, печалба на акция 4.53 лв., добър мениджмънт.“ Наталия Петрова, „ОББ асет мениджмънт“
„Очаквам добър летен сезон и увеличаване броя на чуждестранните туристи.“ Кристина Спасова, ПОД „Алианц България“
6. Синергон холдинг 33 точки
Печалба на акция - 0.60 лв.
Собствен капитал на акция - 22.16 лв.
Брой сделки през 2005 г. - 14 441
„Прогнозирам, че нарастването на консолидираните продажби ще се запази и през следващата година и нетната печалба ще се повишава.“ Петко Вълков, „Бенчмарк финанс“.
„След сериозния спад на цената през последните месеци очаквам цената да се възстанови до нивата от февруари-март 2005 г.“ Кристина Спасова, ПОД „Алианц България“
„Дружеството е подценено и ако покаже реалните си резултати, това ще бъде оценено от пазара.“ Петър Василев, „Булброкърс“
7. Албена инвест холдинг 31 точки
Печалба на акция - 0.43 лв.
Собствен капитал на акция - 13.24 лв.
Брой сделки през 2005 г. - 8156
„Добре структуриран портфейл от дъщерни дружества в перспективни сектори. Скорошната продажба на дела на холдинга в „Родина турист“ ще донесе почти 1 лв. чист финансов резултат на акция и съответно шансовете за висок дивидент през 2006 са добри.“ Даниел Ганев, „Карол капитал мениджмънт“
„Обявена е сериозна инвестиционна програма за 2006 г.“ Петър Василев, „Булброкърс“
„Един от стабилните холдинги, притежаващ добри дружества в портфейла си.“ Валентин Гарвански, „ДЗИ - пенсионно осигуряване“
8. Софарма 26 точки
Печалба на акция - 0.41 лв.
Собствен капитал на акция - 2.67 лв.
Брой сделки през 2005 г. - 3546
„Компания с традиционно растящо движение на цената.“ Наталия Петрова, „ОББ асет мениджмънт“
„Като цяло фармацевтичната промишленост е печеливш бизнес, а при „Софарма“ се наблюдава постоянен ръст в приходите от продажби, изключително добър мениджмънт и разширяване на дейността зад граници.“ Апостол Апостолов, „Ти Би Ай асет мениджмънт“
„Успешният бизнес модел за дружеството се очаква да продължи да реализира добри резултати. Не бива да се подценява и дивидентната политика, която постепенно превръща „Софарма“ в акция убежище.“ Петко Вълков, „Бенчмарк финанс“
9. Биовет 23 точки
Печалба на акция - 0.26 лв.
Собствен капитал на акция - 8.31 лв.
Брой сделки през 2005 г. - 1650
„Дружеството направи инвестиции в иновативни технологии и преустрои производството си, което ще направи компанията конкурентоспособна на европейския пазар.“ Анастасия Чорбаджиева и Бончо Иванов, „Златен лев капитал“
„С новите активи, които дружеството придоби през 2005 г., разшири потенциала си двукратно. Резултатите се очаква да бъдат генерирани през следващата година.“ Валентин Гарвански, „ДЗИ - пенсионно осигуряване“
„Очаквам ръст във финансовия резултат вследствие на направените инвестиции.“ Нигохос Канарян, „Стандарт асет мениджмънт“
10. Св. св. Константин и Елена холдинг 22 точки
Печалба на акция - 1.29 лв.
Собствен капитал на акция - 19.35 лв.
Брой сделки през 2005 г. - 970
„Атрактивни терени, липса на презастрояване и сериозна инвестиционна програма.“ Петър Василев, „Булброкърс“
„Новите проекти на дружеството, финансирани с облигационни заеми, могат значително да увеличат приходите и печалбите му.“ Владислав Панев, „КД инвестмънтс“
„Заради силната инвестиционна програма и добрите резултати през годината очаквам доходността по позицията да продължава да бъде над средната за пазара при прогнозно ниво от около 35%.“ Петко Вълков, „Бенчмарк финанс“

Няма коментари: