понеделник, 23 юли 2007 г.

Франк Бауър: Публичността е начин да се види стойността на банката

Главният изпълнителен директор на БАИФ и на БАКБ пред „Капитал“
Капитал - бр. 14 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=256226


Тази седмица Българо-американската кредитна банка (БАКБ) стана четвъртата банка, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ). При проведеното публично предлагане Българо-американският инвестиционен фонд (БАИФ), дотогавашен собственик на почти 100% от акциите, продаде 30% от капитала (близо 3.75 млн. акции) на кредитната институция. Инвеститорският интерес беше голям, а постигнатата на аукциона цена беше 29 лв. на акция. По-голямата част от акциите (близо 3.2 млн. броя) бяха продадени на чуждестранни институционални инвеститори. В сряда пазарната стойност на банката, измерена чрез нейната пазарна капитализация (брой акции, умножени по пазарната цена на акция), надхвърли 420 млн. лв., което я нарежда сред пет­те най-големи дружества на фондовата борса.

Защо Българо-американският инвестиционен фонд (БАИФ) предприе публично предлагане на 30% от капитала на Българо-американската кредитна банка (БАКБ)?
Идеята за публично предлагане датира отпреди няколко години, но тогава бяхме все още твърде малки и капиталовият пазар не беше готов за сериозни инвестиции. Мислим, че придобиването на статут на публична компания е не само вариант в дългосрочна перспектива БАИФ постепенно да излезе от банката, но и начин да се определи истинската стойност на БАКБ. Това е и начин да се разграничи дейността на БАИФ от тази на БАКБ - нещо, което за много хора винаги е било неясно. Предложихме 30% от акциите, за да осигурим достатъчно голяма ликвидност и понеже смятаме, че цената на акциите ще се повишава, като се има предвид представянето ни.
Доволни ли сте от инвеститорския интерес и от постигнатата цена?
Разбира се, цената е добра, но ние бяхме най-поразени от големия интерес от страна на инвеститорите. Много сме радостни от големия обем местни поръчки от институционални инвеститори и частни лица - гласуваха ни голямо доверие и това е нещото, с което сме най-горди. Привлякохме и над 25 сериозни инвестиционни компании от Лондон, Дъб­лин, Копенхаген, Стокхолм, Франкфурт и Виена. Проблем, който не очаквахме, бе разпределението на акциите, което се оказа много трудна задача, тъй като търсенето беше почти четири пъти повече от предлагането. Така че повечето инвеститори не можаха да получат толкова акции, колкото искаха, но както сами знаете, не може да разделите едно нещо не безброй парчета. Все пак нито един от инвеститорите ни не получи повече от 2.7% от акциите на банката.
БАИФ ще продължи ли да отпуска заеми на БАКБ?
Що се отнася до заемите на БАКБ от БАИФ, имаме един кредит от 15 млн. долара, който до няколко дни ще бъде трансформиран в седемгодишна облигация на стойност приблизително 12 милиона евро. Това е единственият заем, тъй като вече от няколко години банката разчита все повече на местните капиталови пазари за финансиране на дейността си.
БАИФ ще осребри ли останалата част от дела си в БАКБ в предвидимо бъдеще?
Срокът на съществуване на БАИФ наскоро бе удължен до 2015 г., така че не бързаме за никъде. Може да продадем още известно количество акции с цел увеличаване на ликвидността, но аз смятам, че БАИФ ще остане собственик на поне 50% от акциите на БАКБ през следващите три до пет години. За след това ще мислим по-нататък.

Профил:
Франк Бауър оглавява Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ) - фонд за рисково финансиране, създаден през 1991 г. по силата на Закона за подпомагане на демокрацията в Източна Европа. Фондът инвестира в малки и средни предприятия чрез закупуване на дялови участия или отпускане на заеми. През 1996 г. БАИФ основа Българо-американската кредитна банка (БАКБ), също оглавяване от Франк Бауър. Преди да се присъедини към БАИФ, той е бил вицепрезидент в консултантската компания Booz, Allen & Hamilton, а преди това е ръководил финансовите услуги на DeKalb Corporation, основно в сферата на лизинга на оборудване и обезпеченото кредитиране. Преди това Франк Бауър е бил старши консултант в McKinsey&Co. Бауър притежава бакалавърска степен по психология от университета в Айова и магистърска степен от „Харвард“.

Интервюто взе Христо ШЕМТОВ

Няма коментари: