вторник, 24 юли 2007 г.

Газ на шията

Акция на фокус Печалбата на „Неохим“ се увеличава, но идващото поскъпване на природния газ не вещае нищо добро

Капитал - бр. 22 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=265150


Христо ШЕМТОВ

През последната година „Неохим“ се утвърди като стабилно дружество, чиито акции възнаг­радиха инвеститорите с печалби, надхвърлящи ръста на борсовите индекси, а само от началото на годината поскъпването е с близо 25%. Добрите финансови резултати и доверието към ръководството поддържат оптимизма по позицията, но, от друга страна, очакванията, че Русия ще възнагради България с „промоционални“ цени на природния газ, едва ли изпълват с ентусиазъм акционерите и ръководството на „Неохим“.
Синьото гориво формира над 60% от разходите и всякакво поскъпване ще повлияе негативно на дейността на комбината и представянето му занапред, коментират анализатори. „Газпром“ настоява за промени в договора с „Булгаргаз“ (който изтича през 2010 г.) за доставки и транзит на газ, които вероятно ще доведат до увеличение на цените за крайните потребители. Позицията на българското правителство засега е твърда по този въпрос. Представители на руската страна заявиха, че до края на юни трябва да се стигне до решение, и открито заплашиха със спиране на доставките, както в Украйна през януари. Въпреки уверенията на министър Румен Овчаров, че това няма да се случи, натискът на „Газпром“ е красноречив. Овчаров заяви пред медиите, че България ще настоява за плавно покачване на цените до 2013-2014 г.
Това, че „Неохим“ купува природен газ на една от най-ниските цени в Европа (където нивата са с около 40% по-високи), засега му осигурява добра конкурентоспособност. Резултатите за 2005 г. бяха повече от добри - четирикратен ръст на печалбата и увеличение на приходите от износ с над 50%. Приходите от износ продължават да се увеличават през първото тримесечие на 2006 г. с около 30% спрямо същия период на 2005 г., а консолидираната печалба се увеличава слабо. Малцина знаят кога и с колко ще поскъпне газът, но при всички положения, за да компенсира, предприятието ще трябва да съкрати други разходи, да повиши цените на продукцията и по-всяка вероятност да намали печалбата си, за да успее да запази пазарите си, смятат анализатори. Според тях предприятието разполага с известни възможности за съкращаване на разходи и при относително благоприятен вариант то ще продължи да работи, макар и при по-ниска норма на печалба. От „Неохим“ се въздържаха да коментират пред „Капитал“ какво повишение на разходите предприятието е в състояние да понесе. В началото на годината обаче член на ръководството му изрази сериозно безпокойство за ефекта от бъдещи увеличения, когато „Булгаргаз“ за пореден път повиши цените (общо 30% е увеличението от октомври досега) в края на 2005 г.
В момента според анализатори текущите финансови коефициенти показват подцененост на акцията и има потенциал за ръст. Но въпреки оптимизма те допълват, че при неблагоприятно развитие на газовата драма е възможен значителен спад. Това, което остава на инвеститорите в „Неохим“ и други компании със силна зависимост от цените на газа, е да следят с интерес новините около преговорите с „Газпром“.


Гено Тонев, брокер в „Юг маркет“
Независимо от рисковете, свързани с цените на природния газ, очаквам „Неохим“ да продължи да се развива със стабилни темпове поне през следващите една-две години. Драстично поскъпване на газа ще се отрази изключително неблагоприятно, докато при умерено песимистичен вариант и при благоприятна пазарна конюнктура очаквам акциите да поскъпнат с около 15% за една година. Катализатор на такъв процес може да стане и евентуален сплит на акциите.

Николай Костов, изпълнителен директор на „ПФБК асет мениджмънт“
„Неохим“ показва добри резултати. Ръст на акциите от 10 - 15% за следващата година е постижим, ако компанията продължава да се развива добре. Въпреки поскъпването на природния газ и неминуемото повишаване на цените на продукцията смятам, че предприятието ще остане конкурентоспособно. Цените на газа едва ли ще достигнат нивата в Западна Европа. Печалбите може да се свият, но смятам, че предприятието ще запази пазарите си.

Ивелин Иванов, портфолио мениджър в „ДСК Управление на активи“
Дружеството се развива много добре, мениджмънтът е добър, а делът на износа постоянно нараства. Цените на природния газ обаче ще влияят съществено върху цените на продукцията, продажбите и печалбата. До една година акциите на „Неохим“ може да достигнат до 45 лв., при положение че преговорите с Русия се развият благоприятно и ако пазарът като цяло върви нагоре. Но не смятам, че предприятието ще може да компенсира драстично поскъпване на газа.

Няма коментари: